tło

FUNDACJA UNDERGROUND

START

O NAS

PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

MISJA

I WARTOŚCI

WŁĄCZ SIĘ

DO

POBRANIA

RELACJE

\W MEDIACH

KONTAKT

Człowiek, społeczność, społeczeństwo, Naród

FUNDACJA UNDERGROUND

Człowiek, społeczność, społeczeństwo, Naród

Jesteś tutaj:   START   >   O NAS

Marcin Szymański

 

FUNDATOR I PREZES ZARZĄDU

Adam Kalita

 

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI

Magdalena Czechowska

 

CZŁONKINI RADY FUNDACJI

   Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – z zamiłowania urbanista.

 

Od 2008 r. współprowadzi studio projektowe, specjalizujące się w projektach z zakresu planowania przestrzennego, analizach przestrzennych i opiniach urbanistycznych. Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Urbaniści Polscy, członkini wielu miejskich i gminnych komisji architektoniczno-urbanistycznych, organizatorka licznych szkoleń dydaktycznych.

 

Prywatnie - miłośniczka malarstwa Jerzego Nowosielskiego i twórczości Jacka Kaczmarskiego.  Odpoczywa najchętniej koncentrując się na celności strzałów z łuku i kunszcie przyrządzania sushi.

Marta Witosławska

 

CZŁONKINI RADY FUNDACJI

   Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, studiowała także na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Uznana architekt i wszechstronna wokalistka.

 

Ma na swoim koncie m.in. projekt ołtarza na Błoniach, przy którym odprawiał Mszę Św. papież Benedykt. Jest także autorką projektu sarkofagu, w którym spoczęli prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka, Maria Kaczyńska.

W zakresie architektury stale współpracuje także z Wawelem.

 

O swojej drugiej pasji opowiada m.in. w wywiadzie dla Radia Kraków: Pociąg Do Muzyki.

 

   Na niwie społecznej działa od 2001 r. (imprezy prozdrowotne, edukacyjne i integracyjne m.in. w formule pikników). Od 2007 r. jest aktywny również w obszarze kultury i edukacji (festiwal "kaczmarski underground"). Od 2008 r. włączył się w działania strażnicze, obronę praw obywatelskich i ochronę środowiska (był m.in. twórcą idei Okrągłego Stołu Odpadowego w Krakowie, inicjatorem komitetu społecznego Złota Enklawa i Ogólnopolskiej Koalicji S.E.R.I.O.). W samorządzie krakowskim działa od 2010 r. Silnie związany jest ze środowiskami patriotycznymi, choć nie z partiami politycznymi. Krzewiciel idei obiegu zamkniętego w przyrodzie i zasady zrównoważonego rozwoju.

Pomysłodawca m.in.: festiwalu "kaczmarski underground", ogólnopolskich, patriotycznych bali dobroczynnych, projektu "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim", "BIKE'owych garaży" i systemu "Call&GO". Autor blisko 3.000 limeryków. 

Dnia 17 maja 2017 r. odznaczony przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

   Wieloletni działacz opozycji antykomunistycznej. Współpracował m.in. z: NZS, Studenckim Komitetem Obrony Demokracji, Solidarnością i Arcybiskupim Komitetem Pomocy Więzionym i Internowanym.

 

Od 2011 r. jest bezpartyjnym radnym Krakowa, wybranym z listy PiS. Jest współzałożycielem i członkiem m.in.: Stowarzyszenia NZS 1980 i stowarzyszenia Solidarni dla Niepodległości oraz członkiem m.in.: Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności, Komitetu Społecznego na rzecz budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego i 95 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, Społecznego Komitetu 150 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego oraz Rady Honorowej projektu Nowa Huta – miasto pracy i walki, pamięci i Solidarności. Od 2005 roku jest Kierownikiem Referatu Ochrony w Oddziale IPN KŚZpNP w Krakowie.

 

Dnia 17 maja 2017 r. odznaczony przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

fot.: W. Majka / www.krakow.pl

fot.: L. Jaranowski

fot.: Warsztaty jazzowe dla dorosłych