Marcin Szymański

 

FUNDATOR I PREZES ZARZĄDU

Adam Kalita

 

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI

Magdalena Czechowska

 

CZŁONKINI RADY FUNDACJI

   Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – z zamiłowania urbanista.

 

Od 2008 r. współprowadzi studio projektowe, specjalizujące się w projektach z zakresu planowania przestrzennego, analizach przestrzennych i opiniach urbanistycznych. Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Urbaniści Polscy, członkini wielu miejskich i gminnych komisji architektoniczno-urbanistycznych, organizatorka licznych szkoleń dydaktycznych.

 

Prywatnie - miłośniczka malarstwa Jerzego Nowosielskiego i twórczości Jacka Kaczmarskiego.  Odpoczywa najchętniej koncentrując się na celności strzałów z łuku i kunszcie przyrządzania sushi.

Marta Witosławska

 

CZŁONKINI RADY FUNDACJI

   Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, studiowała także na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Uznana architekt i wszechstronna wokalistka.

 

Ma na swoim koncie m.in. projekt ołtarza na Błoniach, przy którym odprawiał Mszę Św. papież Benedykt. Jest także autorką projektu sarkofagu, w którym spoczęli prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka, Maria Kaczyńska.

W zakresie architektury stale współpracuje także z Wawelem.

 

O swojej drugiej pasji opowiada m.in. w wywiadzie dla Radia Kraków: Pociąg Do Muzyki.

 

   Na niwie społecznej działa od 2001 r. (imprezy prozdrowotne, edukacyjne i integracyjne m.in. w formule pikników). Od 2007 r. jest aktywny również w obszarze kultury i edukacji (festiwal "kaczmarski underground"). Od 2008 r. włączył się w działania strażnicze, obronę praw obywatelskich i ochronę środowiska (był m.in. twórcą idei Okrągłego Stołu Odpadowego w Krakowie, inicjatorem komitetu społecznego Złota Enklawa i Ogólnopolskiej Koalicji S.E.R.I.O.). W samorządzie krakowskim działa od 2010 r. Silnie związany jest ze środowiskami patriotycznymi, choć nie z partiami politycznymi. Krzewiciel idei obiegu zamkniętego w przyrodzie i zasady zrównoważonego rozwoju.

Pomysłodawca m.in.: festiwalu "kaczmarski underground", ogólnopolskich, patriotycznych bali dobroczynnych, projektu "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim", "BIKE'owych garaży" i systemu "Call&GO". Autor blisko 3.000 limeryków. 

Dnia 17 maja 2017 r. odznaczony przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

   Wieloletni działacz opozycji antykomunistycznej. Współpracował m.in. z: NZS, Studenckim Komitetem Obrony Demokracji, Solidarnością i Arcybiskupim Komitetem Pomocy Więzionym i Internowanym.

 

Od 2011 r. jest bezpartyjnym radnym Krakowa, wybranym z listy PiS. Jest współzałożycielem i członkiem m.in.: Stowarzyszenia NZS 1980 i stowarzyszenia Solidarni dla Niepodległości oraz członkiem m.in.: Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności, Komitetu Społecznego na rzecz budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego i 95 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, Społecznego Komitetu 150 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego oraz Rady Honorowej projektu Nowa Huta – miasto pracy i walki, pamięci i Solidarności. Od 2005 roku jest Kierownikiem Referatu Ochrony w Oddziale IPN KŚZpNP w Krakowie.

 

Dnia 17 maja 2017 r. odznaczony przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

fot.: W. Majka / www.krakow.pl

fot.: L. Jaranowski

fot.: Warsztaty jazzowe dla dorosłych

       Powołując do życia Fundację uznaliśmy, że potencjalnie  każdy człowiek jest nosicielem wartości. Wierzymy jednak, że nie tylko jest on powołany do dzielenia się nimi, ale wręcz jest do tego zobowiązany, przez co jest w stanie stworzyć wokół siebie środowisko ludzi wspólnie do tych wartości się odwołujących i te wartości promujących.

 

       Ze środowisk tworzy się społeczeństwo, a dalej naród. A życie wśród innych ludzi, życie w narodzie może przynosić zarówno bezpieczeństwo, szanse do rozwoju, jak i poczucie dumy. Niestety, dla wielu przynosi często też powód do wstydu...

 

        Dzieląc się swoimi pasjami i swoimi wartościami staramy się jednoczyć ludzi i dawać im powody do dumy z siebie i polskości. Staramy się też im pomagać w dzieleniu się swoimi. Tak, wspólnie z kolejnymi Partnerami - krok po kroku i projekt za projektem - staramy się tworzyć środowiska złożone z ludzi, którym nie są obce Wartości określone przez nas w naszym Statucie. Staramy się więc tworząc środowiska choć najmniejszej skali wzmacniać fundamenty dumnego Narodu.

 

       Zajmuje nas w sposób szczególny  spuścizna literacka po Jacku Kaczmarskim. Od tej naszej pasji zaczęliśmy. Dziś to duża część organizowanych przez nas projektów i programów: od 42-godzinnego festiwalu "kaczmarski underground", przez ogólnopolski konkurs "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" i programy edukacyjne "Latająca Akademia Underground" aż po "Kaczmarski 5-105". To tymi pasjami staramy  się dzielić i nie wahamy się nimi zarażać. Jeśli masz swoją - zaraź nas i Ty!

 

Joanna Chwalewska

 

WICEPREZES ZARZĄDU

   Miłośniczka twórczości Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego i Zbigniewa Łapińskiego, a także malarstwa, architektury i matematyki. Współorganizatorka wydarzeń kulturalnych i kulturalno-edukacyjnych, m.in.: czterech edycji festiwalu "kaczmarski underground", "Dobroczynnego Balu Niepodległości", "Latającej Akademii Underground" i ogólnopolskiego konkursu "Lekcji historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" a także pomysłodawczyni i organizatorka ogólnopolskiego "Festiwalu Młodej Piosenki" w Ossowie.

Powrót do strony głównej

© 2022  Fundacja Underground