swoistym eksperymentem, który nie ma precedensu w przeszłości. W jego ramach geostratedzy wraz z naukowcami i nieznanymi sobie dotąd studentami oraz zgromadzoną młodzieżą interesującą się sprawami obronności i szeroko pojętą polityką, zamierzają w ekstremalnie krótkim czasie zarysować dla wybranych obszarów Europy bardzo poważne scenariusze na czas pokoju i na czas wojny. Scenariusze oparte o rzeczywiste, krytyczne dane z kilkunasty dziedzin. Dane zabrane przez zaproszonych do tej śmiertelnie poważnej zabawy uczestników, którzy wypracowują je w zadanym czasie i w skrajnie trudnych warunkach, tj. na dnie wynajętej na ten cel kopalni.

     Dane zebrano na podstawie kwerendy szeregu dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dla upozorowania dobrej zabawy organizatorzy wysyłają zaproszenia do najambitniejszych młodych ludzi zainteresowanych geopolityką i wojskowością: uczniów klas wojskowych, "terytorialsów", ale też studentów i doktorantów zafascynowanych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz wszelkimi innymi dziedzinami, które mogą być przydatne przy budowaniu prawdziwych strategii na wypadek pokoju i na wypadek wojny. Faktycznie werbują jednak osoby chcące zmierzyć się z wyzwaniem wypracowania dwóch scenariuszy geostrategicznych, uwzględniających rzeczywiste warunki geopolityczne. Czekają ich niemal survivalowe warunki i kilka geopolitycznych pułapek.

 

       Scenariusz gier stworzony został przez oficera Wojska Polskiego i ekspertów w dziedzinie geopolityki. Żeby je rozegrać uczestnicy zjechać mają na dno wybranej kopalni. Tam mają zostać stworzone warunki sztabowe, by bez wygód móc się zmierzyć z wyzwaniem podboju świata.

 

      Uwaga, linki do niektórych spośród znajdujących się poniżej kart uaktywniać się będą w miarę zbierania danych, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Polskie

Towarzystwo

Geopolityczne

Fundacja

Underground

       Niniejsza strona zawiera wszystkie zebrane i możliwe do ujawnienia dane nt. imprezy pn. "Gry Wojenne Underground". Wbrew pozorom stwarzanym przez jej organizatorów, impreza jest nie tylko zabawą dla przyszłych geostrategów, ale też swoistym

Przycisk

Przycisk