Hasła-klucze

 

"24h non stop"

     Intencją organizatorów jest stworzenie presji czasu. Stąd też impreza ma trwać przez 24 godziny non stop. W tym czasie zamierza się zebrać dane (np. nt. infrastruktury państwa leżących w obszarze działań gry) i stworzyć dwa scenariusze dla zadanego obszaru: scenariusz pokoju i scenariusz wojny.

powrót do

pozostałych haseł-kluczy