Hasła-klucze

 

"150 na dno"

     Organizator przewidział uczestnictwo 150 osób. Można zatem zakładać, że przytoczone w haśle "dno kopalni" pomieści taką grupę osób. Ponieważ jednak nie ogłoszono o którą kopalnie chodzi, należy przyjąć, że liczba jest jedynie szacowana.

powrót do

pozostałych haseł-kluczy