Hasła-klucze

 

"Następny geostrategiczny poziom"

     W wyniku przeprowadzonej analizy "sieciowej" aktywności organizatora "GWU", analitycy nabrali przekonania, że temu chodziło tu bardziej o geopolitykę niż o geostrategię. Nie można jednak wykluczyć, że  użycie zwrotu "geostrategiczny" jest przejawem tzw. "pomyłki Freudowskiej" i organizator w sposób ukryty planuje osiągniecie celów innych niż ogłaszane.

powrót do

pozostałych haseł-kluczy