Hasła-klucze

 

"Geostrategia na żywo"

     Kto wie, czy intencją organizatorów jest stworzenie grupy młodych ekspertów werbowanych głównie spośród studentów i młodzieży, osób zainteresowanych geopolityką. W tym celu zamierza się rozegrać gry wojenne, ale w oparciu o rzeczywiste mapy i przy uwzględnieniu rzeczywistych uwarunkowań geopolitycznych.

powrót do

pozostałych haseł-kluczy