Hasła-klucze

 

"Pertraktacje"

     Uczestnicy "GWU" będą mieli do dyspozycji pewien zasób narzędzi. Jednym z głównych będzie słowo. Dyplomacja bowiem ma znaczenie.

powrót do

pozostałych haseł-kluczy