Nieukrywanym powodem prowadzenia przez organizatorów werbunku w środowisku doktorantów, studentów i innych osób interesujących się prawem międzynarodowym jest ewidentny zamiar zgromadzenia możliwie najbardziej precyzyjnych danych z tego obszaru dla potrzeb przeprowadzenia zabawy, ale i na potrzeby budowania przyszłych geostrategii. W organizacji GWU biorą udział geopolitycy, dla których pozostaje bezsprzecznym w jak wielkim stopniu ważnym jest korzystanie z tego zakresu wiedzy w procesie tworzenia scenariuszy geostrategicznych.

 

       Niewątpliwie też werbunek obliczony jest na nawiązanie kontaktów z osobami młodymi, komunikatywnymi, posiadającymi wyobraźnię i intelektualną odwagę oraz umiejętność budowania scenariuszy a także skłonność do ich antycypowania.

 

     Cel ilościowy oszacowano na maks. 8 osób (zaproszono Koła Naukowe z 10 uczelni)

 

      

powrót do

pozostałych haseł-kluczy