Hasła-klucze

 

"Scenariusz pokoju"

     Celem nas wszystkich jest utrzymanie pokoju i przedłużanie okresu prosperity. Scenariusz pokoju należy zatem uznać za wiodący.

powrót do

pozostałych haseł-kluczy

powrót do

pozostałych haseł-kluczy