Grom Wojennym Underground organizatorzy nie tylko nadali kryptonim "GWU", ale wprowadzili zasadę nieposługiwania się przez uczestników swoimi prawdziwymi danymi osobowymi. W przekazach "na zewnątrz" promuje się z kolei szereg haseł-kluczy, których rozwinięcie znajduje się pod kolejnymi linkami.