Hasła-klucze

 

"Sojusze"

     To warunek sine qua non sukcesu. Destruktorzy będą eliminowani z gry.

powrót do

pozostałych haseł-kluczy