Hasła-klucze

 

"Teoria gier"

     Przewidziano szereg narzędzi szacowania ryzyk. Teoria gier z pewnością okaże się przydatna.

powrót do

pozostałych haseł-kluczy