Hasła-klucze

 

"Mapowanie"

     Scenariusze "GWU" rozgrywane będą w oparciu o rzeczywiste mapy przygotowane przez profesjonalnego geostratega, wykładowcę akademickiego i komandosa. Zadaniem uczestników będzie m.in. uzupełnienie map o zapisy nt. istniejących lub postulowanych elementów infrastruktury cywilnej, krytycznej i wojskowej. Postulaty będą musiały odnosić się do tworzonych w czasie rzeczywistym scenariuszy, aż np. do budowy kanałów żeglugowych łączących zlewnie rzek.

powrót do

pozostałych haseł-kluczy