Człowiek, społeczność, społeczeństwo, Naród!

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim

edycja 7. pn.

70 twarzy Kaczmarskiego

Formularz zgłoszeniowy do kategorii indywidualnej

O NAS

PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

MISJA

I WARTOŚCI

WŁĄCZ SIĘ

DO

POBRANIA

RELACJE

\W MEDIACH

KONTAKT

FESTIWALE

BALE

DOBROCZYNNE

kontakt

EKOLOGIA

REGULAMIN KONKURSU

Audycje z cyklu "70 twarzy Kaczmarskiego"

KONKURSY

KONFERENCJE

6

1

2

3

4

5

W MEDIACH

DO  POBRANIA

MISJA i WARTOŚCI

tło
ZGŁOSZENIE DO KAT. INDYWIDUALNEJ KONKURSU "LEKCJA HISTORII I SZTUKI Z JACKIEM KACZMARSKIM"
.
WOJEWÓDZTWO
NAZWA SZKOŁY
ADRES SZKOŁY
NUMER TELEFONU SZKOŁY
E-MAIL SZKOŁY
PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW ETAPU SZKOLNEGO Z PAŃSTWA SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA SZKOLNEGO ETAPU KONKURSU
NUMER TELEFONU KOORDYNATORA SZKOLNEGO ETAPU KONKURSU
E-MAIL KOORDYNATORA SZKOLEGO ETAPU KONKURSU
AKCEPTACJA REGULAMINU I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Niniejszym oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na zgodne z nim przetwarzanie przesłanych przeze mnie informacji.
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

 CELE KONKURSU

 

Celami Konkursu, realizowanego w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, są:

 

 • promocja uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk humanistycznych;
 • rozwijanie umiejętności szukania, analizowania i posługiwania się różnymi źródłami wiedzy;
 • wspieranie u młodzieży szkolnej umiejętności literackich;
 • wzmacnianie konstruktywnych postaw, umiejętności współpracy, komunikacji oraz pasji badawczej uczniów;
 • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy nt. wybranych wybitnych twórców polskiej, europejskiej i światowej kultury;
 • kultywowanie pamięci o Jacku Kaczmarskim.

 

Konkurs, wzorem lat ubiegłych, podzielony będzie na 2 kategorie: indywidualną i drużynową.

W tym roku w całości odbędzie się jednak on-line.

 

NAGRODY

 

Finaliści i laureaci konkursu w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 10.000 zł.

Ponadto laureaci kategorii indywidualnej, będący uczniami klas maturalnych skorzystać będą mogli z preferencyjnych warunków ubiegania się o przyjęcie na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

TEMAT

 

Tematem obu kategorii będą wybrani wybitni polscy i zagraniczni artyści, którymi w swojej twórczości inspirował się Jacek Kaczmarski, tacy jak:

 

 • Andriej Rublow,
 • Hieronim Bosch,
 • Pieter Bruegel,
 • Jan Kochanowski,
 • Miguel de Cervantes,
 • Rembrandt van Rijn,
 • Francisco Goya,
 • Jan Matejko,
 • Jacek Malczewski,
 • Witkacy,
 • Michaił Bułhakow,
 • Bruno Jasieński,
 • Bułat Okudżawa,
 • Zbigniew Herbert,
 • Stanisław Staszewski,
 • Andriej Tarkowski,
 • Włodzimierz Wysocki,
 • Bob Dylan.

 

Każdej z tych postaci poświęcona została jedna audycja z cyklu „70 twarzy Kaczmarskiego”, dostępnego na stronie www.fundacjaunderground.pl.

 

KATEGORIA INDYWIDUALNA

 

Zadaniem osób, które zdecydują się wziąć udział w kategorii indywidualnej będzie napisanie (a w finale także prezentacja) pracy (3-5 stron A4) nt. jednego z ww. twórców, ze szczególnym uwzględnieniem mistrzów, którymi się on inspirował, a także jego artystycznych spadkobierców, dla których on sam stał się mistrzem i inspiratorem. Uwypuklić należy więc proces, w ramach którego „sztuka karmi się sztuką”, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Jacka Kaczmarskiego, odnoszących się do danego twórcy.

 

Zgłoszenia do kategorii indywidualnej dokonuje dyrekcja szkoły lub lub nauczyciel za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego poniżej, ponieważ to po stronie nauczycieli będzie ocena prac na etapie szkolnym i przesłanie ich do komisji ogólnopolskiej.

 

HARMONOGRAM KATEGORII INDYWIDUALNEJ

 

 • do 27 listopada 2020 - szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie poniższego formularza;

 

 • do 4 grudnia 2020 - uczestnik konkursu przygotowuje pracę, o której mowa powyżej i przesyła ją drogą elektroniczną w formacie .pdf wraz z dołączoną metryczką (załącznik nr 1 do Regulaminu) do nauczyciela, zgłaszającego szkołę lub do wyznaczonej przez szkołę komisji szkolnej;

 

 • do 9 grudnia 2020 - nauczyciel zgłaszający szkołę lub wyznaczona przez szkołę komisja szkolna przesyła w formacie .pdf do Komisji Konkursowej na adres: konkurs2020@fundacjaunderground.pl:
  • metryczki zwycięzców etapu szkolnego,
  • prace zwycięzców etapu szkolnego,
  • protokół z etapu szkolnego, wg wzoru w załączniku nr 2 do Regulaminu;

 

 • do 12 grudnia 2020 - Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac na etapie ogólnopolskim i kwalifikuje do finału nie więcej niż 30 uczniów, których prace uzyskały najwyższą liczbę punktów i zarazem nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania;

 

 • 18 i 19 grudnia 2020 - finał konkursu - prezentacje ustne finalistów przed Komisją Konkursową, realizowane za pośrednictwem łącza internetowego;

 

 • 19 grudnia 2020 - rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców.

 

KATEGORIA DRUŻYNOWA

 

Zadaniem 3-osobowych zespołów, które zdecydują się wziąć udział w kategorii drużynowej będzie uczestnictwo w kilku wiedzowych grach drużynowych on-line, w ramach których sprawdzana będzie wiedza uczestników na temat ww. artystów, zawarta w 20 audycjach z cyklu "70 twarzy Kaczmarskiego" oraz znajomość utworów Jacka Kaczmarskiego, inspirowanych tymi postaciami.

 

Zgłoszenie drużyny do kategorii drużynowej dokonuje się poprzez rozwiązanie przez tę drużynę quizu on-line, który dostępny będzie na stronie internetowej w dniu 1 grudnia 2020 roku w godz. 10:00-10:30.

 

Kategoria zespołowa jest unikalną w skali kraju propozycją połączenia sprawdzianu z wiedzy (formuła “grywalizacji") ze sprawdzeniem zdolności członków drużyn - w formule zabawy - do samoorganizacji, kompetencji w zakresie delegowania zadań i odpowiedzialności, rozpoznawania kompetencji własnych oraz kolegów, budowania i wykorzystywania kompetencji przywódczych, wyznaczania i przydzielania ról zespołowych, ale też refleksu, sprytu, umiejętności strategicznego i taktycznego myślenia i planowania.

Konkurs-zabawa odbędzie się tym razem on-line, co będzie dla nas wszystkim ciekawym wyzwaniem. Spotkamy się znów, a jakże, pod osłoną nocy. My - w studiu, drużyny - w przygotowanych przez siebie pomieszczeniach z dostępem do dwóch laptopów podłączonych do internetu (szczegóły wkrótce). Rozgrywać kolejne moduły konkursu ("Kalambury z Jackiem Kaczmarskim", "Czarne historie z Jackiem Kaczmarskim ", "Jaka to historia z Jackiem Kaczmarskim", "Postać z Jackiem Kaczmarskim" "Morderczy quiz z Jackiem Kaczmarskim", "Puzzle z Jackiem Kaczmarskim" i "Jaka to melodia z Jackiem Kaczmarskim") będziemy do wyczerpania pytań* lub przez 180 minut**, z zastrzeżeniem, że rolą prowadzącego konkurs będzie - uwaga - umożliwianie - w miarę upływu czasu, a szczególnie od 40 minuty licząc od końca rozgrywki - zmniejszania się różnicy w liczbie zdobytych punktów między drużyną prowadzącą a pozostałymi zespołami. Głównym narzędziem będzie tu stosowanie zasady wskazywania odpowiadającego, kategorii oraz stopnia trudności pytania przez poprzedniego gracza, który poprawnie odpowiedział na pytanie.

 

ELIMINACJE odbędą się w formule internetowego quizu kwalifikacyjnego. Tu zwracamy Państwa uwagę na okoliczność pozostawienia przez nas w regulaminie swoistej luki, która już w ubiegłym roku dała premię za odwagę, refleks i umiejętne czytanie regulaminu właśnie...

 

* plus czas przeznaczony na nieprzewidziane przerwy w rozgrywce, spowodowane np. kłopotami technicznymi.

** w przypadku remisu zwycięzcę wskazuje ta drużyna (spoza tych, które prowadzą w klasyfikacji), która zdobędzie Złoty Punkt odpowiadając na pytanie dodatkowe.

 

HARMONOGRAM KATEGORII DRUŻYNOWEJ

 

 • 1 grudnia 2020, godz. 10:00-10:30 - quiz kwalifikacyjny on-line dla 3-osobowych drużyn uczniów;

 

 • do 7 grudnia 2020 - ogłoszenie listy drużyn zakwalifikowanych do finału;

 

 • 18 i 19 grudnia 2020 - finał konkursu w formule wiedzowych gier drużynowych on-line, takich jak:
  • Morderczy Quiz z Jackiem Kaczmarskim,
  • Jaka to historia z Jackiem Kaczmarskim,
  • Postać z Jackiem Kaczmarskim,
  • Czarne Historie z Jackiem Kaczmarskim,
  • Puzzle z Jackiem Kaczmarskim,
  • Jaka to melodia z Jackiem Kaczmarskim;

 

 • 19 grudnia 2020 - rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców.