© 2023  Fundacja Underground

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

10

9

8

7

6

5

4

2

1

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

7

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

6

10

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

8

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

10

9

8

7

6

5

4

2

1

10

9

8

7

6

5

4

2

1

10

9

2

POZIOM TRUDNOŚCI*

0

2

10

5

10

7

7

8

2

2

2

10

2

5

6

6

8

10

POWRÓT DO LISTY MODUŁÓW

POWRÓT DO LISTY MODUŁÓW

POWRÓT DO LISTY MODUŁÓW

POWRÓT DO LISTY MODUŁÓW

POWRÓT DO LISTY MODUŁÓW

POWRÓT DO LISTY MODUŁÓW

WIĘCEJ

WIĘCEJ

PRODUCENCI MODUŁU:: Joanna Chwalewska i Marcin Szymański

 

CHARAKTER MODUŁU: konkurs indywidualny

 

 

UCZESTNICY: każdy uczestnik festiwalu

 

 

ZWYCIĘZCA: osoba, która odgadnie najwięcej tytułów utworów

 

 

 

Ogólny opis

 

Zapewne wbrew pierwszemu Twojemu wrażeniu, podczas festiwalu nie zajmujemy się energetyką jądrową. Jeszcze, bo Jacek potrafi zaprowadzić w zaskakujące obszary wiedzy i do jąder też na pewno wkrótce dotrzemy. Póki co, awaria stworzonego przez nas „reaktora” skupi uczestników imprezy, by słowami Jacka – a jakże – zagasić niebezpieczne urządzenie.

 

Idea
 

Jacek Kaczmarski jest doskonałym przewodnikiem po wiedzy humanistycznej, ale potrafi zainteresować nawet przedmiotami ścisłymi. Idąc tym tropem, na minus  13. poziomie festiwalu symbolicznie nawiążemy do utworu „Dzień gniewu II (Czarnobyl” i w gronie kaczmarologów przetestujemy czy energetyka jądrowa może stać się w przyszłości tematem konkursu humanistycznego. Serio!

 

 

Przebieg konkursu

 Z oczywistych względów przebieg konkursu pozostanie tajemnicą aż do chwili jego zakończenia. Nie chcemy psuć zabawy tym, którzy dotrą do Wielkiego Finału.

 

PRODUCENT MODUŁU:: Marcin Szymański

 

CHARAKTER MODUŁU: konkurs indywidualny

 

UCZESTNICY: każdy uczestnik festiwalu

 

ZWYCIĘZCA: osoba, która odgadnie najwięcej tytułów utworów

 

Ogólny opis

 

Uczestnicy pokazują jak świetnie znają nie tylko twórczość Kaczmarskiego, ale również źródła z których czerpał. Tu nie mają szans wygrać ci, którzy Jacka tylko słuchają. Tu wygrywają ci, którzy sprawdzają jak potoczyły się losy bohaterów jego utworów, jak doszło do wydarzeń, do których odnosił się w swoich tekstach.

 

Idea.
 

Jacek Kaczmarski jest doskonałym przewodnikiem do wiedzy o humanistycznych fundamentach naszej cywilizacji: od literatury polskiej i europejskiej, przez europejską sztukę aż po historię powszechną i historię Polski. Od greckich mitów po Biblię. Od losów człowieka jaskiniowego po upadek Związku Radzieckiego.

Podążamy ścieżkami wytyczonymi przez Jacka. Bawiąc się, dzielimy się nawzajem wiedzą, ciekawostkami i wrażeniami.


Przebieg konkursu

Prowadzący sączy opowiadanie. Powoli. Bardzo powoli. Tak, żeby uczestnicy powoli sklejali ze sobą zawarte w opowieści słowa-klucze. Słowa, które zwolna naprowadzają uczestników na trop utworu, w którym autor opowiadania znalazł inspirację do jego napisania.

Owszem, bywa że prowadzący odchodzi od historii napisanych przez Jacka, niejako wpisując się po trochu w jego oczekiwanie wyrażone w Testamencie ’95 „niech sobie znajdą własny temat i niech go wyśpiewają sami”. No, ale to tylko dodaje smaku zabawie…

 

 

PRODUCENCI MODUŁU:: Paulina Dąbrowska-Dorożyńska i Przemysław Dorożyński

 

CHARAKTER MODUŁU: konkurs indywidualny

 

UCZESTNICY: każdy uczestnik festiwalu

 

ZWYCIĘZCA: osoba, która odgadnie najwięcej tytułów utworów

 

Ogólny opis

 

Uczestnicy udowadniają, iż tak dobrze znają utwory Kaczmarskiego, że nawet Google Translator nie jest w stanie ich zmylić…
 

Idea
 

Postanowiliśmy sprawdzić umiejętność kaczmarologów w zakresie czytania ze zrozumieniem. Oczywiście czytania ze rozumieniem utworów Jacka Kaczmarskiego.

Żeby uczestnicy mieli szansę na godne zaprezentowanie swoich zdolności, teksty „przepuściliśmy” przez  Google Translator. I to dwa razy: tam i powrotem! Tzn. na przykład z polskiego na samoański, a potem z samoańskiego na polski. A dla prawdziwych mistrzów przygotowywane są tłumaczenia np. z polskiego na samoański, z samoańskiego na perski i na końcu z perskiego na polski.


Przebieg konkursu

W zależności od etapu konkursu uczestnicy poznają treść fragmentu „przetłumaczonego” utworu Jacka Kaczmarskiego. Może to być proste tłumaczenie na język obcy, może to być tłumaczenie „tam i z powrotem”, ale może też być tłumaczenie „sztafetowe”. Kto pierwszy odgadnie o co chodzi guglom – wygrywa!

 

PRODUCENT MODUŁU:: Justyna Panfilewicz

CHARAKTER MODUŁU: konkurs zespołowy

 

UCZESTNICY: maks. 4 zespoły (łącznie maks. 20 osób)

 

ZWYCIĘZCA: zespół, który w kolejnych etapach „zużyje” mniej sekund na rozpoznanie utworu nuconego przez wskazanego, wybranego lub wylosowanego przedstawiciela grupy.

 

Opis przebiegu konkursu


Konkurs polega na podaniu tytułu nuconego przez jednego z uczestników konkursu utworu Jacka Kaczmarskiego z zastrzeżeniem, że wykonawca na uszach ma założone słuchawki. W nich niekoniecznie słyszy utwór, który ma zanucić….

 

 

Idea
 

Pomysłodawczyni konkursu jest profesjonalną wokalistką. Najwyraźniej zapragnęła dać każdemu z kaczmarologów odczuć na własnej skórze, że występowanie przed publicznością z repertuarem Jacka to prawdziwe wyzwanie ;)

Przebieg

W zależności od etapu konkursu drużyny wybierają, losują lub otrzymują wybrany przez innych utwór Jacka Kaczmarskiego. Zadaniem delegata drużyny (wybranego lub wylosowanego) jest takie zanucenie utworu, żeby punkty zdobyła właściwa drużyna. Pomagać lub przeszkadzać będą mu w tym dźwięki dochodzące ze słuchawek założonych na jego uszach.

WYKŁADY, WARSZTATY, PREZENTACJE, WYSTAWY

* Zwycięzcą modułu ma szansę zostać każdy, kto wykaże się:

KACZMAROZĄ - POCZUCIEM HUMORU, ZDOLNOŚCIĄ KOJARZENIA DANYCH KACZMAROLOGICZNYCH, ŁĄCZENIA FAKTÓW  I WYWODZENIA WNIOSKÓW

PONADPRZECIĘTNĄ WYOBRAŹNIĄ, INTELIGENCJĄ, SPRYTEM, INSTYNKTEM I REFLEKSEM

ZNAJOMOŚCIĄ ODAUTORSKICH KOMENTARZY DO UTWORÓW

DOBRĄ ZNAJOMOŚCIĄ HISTORYCZNYCH INSPIRACJI  JACKA KACZMARSKIEGO

DOBRĄ ZNAJOMOŚCIĄ LITERACKICH INSPIRACJI  JACKA KACZMARSKIEGO

DOBRĄ ZNAJOMOŚCIĄ MALARSKICH INSPIRACJI  JACKA KACZMARSKIEGO

POBIEŻNĄ ZNAJOMOŚCIĄ TWÓRCZOŚCI JACKA KACZMARSKIEGO

WYŚMIENITĄ ZNAJOMOŚCIĄ KACZMAROWYCH "EVERGREENÓW"

DOBRĄ ZNAJOMOŚCIĄ UTWORÓW Z BOKSU "ARKA NOEGO"

BARDZO DOBRĄ ZNAJOMOŚCIĄ WSZYSTKICH UTWORÓW JACKA KACZMARSKIEGO

POZIOM TRUDNOŚCI*

POZIOM TRUDNOŚCI*

POZIOM TRUDNOŚCI*

10

9

8

7

6

5

4

2

1

POZIOM TRUDNOŚCI*

WIĘCEJ

Poniżej prezentujemy opisy niektórych modułów

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTER MODUŁU: konkurs indywidualny

UCZESTNICY: wszyscy zebrani na widowni

ZWYCIĘZCA: gracz, który zdobędzie najwięcej punktów

 

 

 

Krótki opis konkursu

 

Konkurs polega na udzieleniu przez graczy poprawnych odpowiedzi na zadane pytania. Te dotyczą historii kryminalnych opisanych przez Jacka Kaczmarskiego wprost w którymś z utworów jego autorstwa bądź historii wywiedzionych z któregoś z utworów.

 

 

Idea konkursu
 

Prowadzący konkurs wprawdzie zna przebieg wydarzeń, które doprowadziły do śmierci lub kalectwa głównego bohatera historii, ale stan sprawy kryminalnej opisuje on nader lapidarnie. Owszem, chce żeby o przebiegu, powodach oraz istotnych okolicznościach towarzyszących dramatowi ofiary dowiedzieli się wszyscy zebrani, ale nie z jego ust, lecz z ust najzdolniejszego detektywa będącego wśród zebranych słuchaczy (uczestników). Ten musi jednak najpierw ujawnić swoje talenty...

Przebieg konkursu

Prowadzący:
1. Wyświetla i powoli czyta lapidarny opis sprawy kryminalnej, która została przedstawiona w którymś z utworów Jacka bądź została z napisanego przez niego utworu wywiedziona.
2. Wygasza opis i czyta pytania oraz liczbę punktów jaką uzyska gracz za udzielenie poprawnej odpowiedzi, a także liczbę punktów ujemnych za podanie przez gracza odpowiedzi błędnej.
3. Wyświetla pytania i punktację.
4. Odpowiada na padające z sali pytania zamknięte.
5. Na jednogłośny wniosek uczestników lub z własnej inicjatywy udziela podpowiedzi, ale po uprzedzeniu o jaką liczbę punktów zmniejsza się pula punktów do zdobycia.
6. Gracz, który zgłosi się do odpowiedzi ma prawo wskazać pytania, na które będzie udzielał odpowiedzi.
7. Jeżeli gracz udzielający odpowiedzi nie wyczerpie puli pytań (nie odpowie poprawnie na wszystkie), zgłosić się może następny chętny i wskazać pytanie, ma które będzie udzielał odpowiedzi.

8. Moduł trwa do wyczerpania przewidzianego czasu lub rozwiązania trzech przygotowanych zagadek.

Zjeżdżamy

na minus 13. poziom

 

       42-godzinny maraton festiwalowy „kaczmarski underground” to impreza Fundacji, której w kalendarzu nie powinno już zabraknąć. Zapraszamy na nią zarówno kaczmarologów oraz tych, którzy „od zawsze” czują się duchowymi „dziećmi” pieśniarza, jak i tych, którzy - ciekawi świata - mają ochotę rozpocząć dzięki piosenkom Jacka Kaczmarskiego zapierającą dech w piersiach podróż po świecie: literatury, sztuki, historii, polityki, filozofii i mitologii, wreszcie geopolityki czy nawet nauk ścisłych. Podróż do świata jednostki i do świata tłumu. Do świata patriotyzmu i kosmopolityzmu. Do świata bogatego, niejednoznacznego, wielowarstwowego, pełnego pytań i pełnego wątpliwości.

      

       Co rok, przez 42 godziny non stop, sami uczestnicy wciągają pozostałych przybyłych kaczmarologów do przygotowywanych przez siebie w ciągu długich miesięcy poprzedzających imprezę kolejnych jej "modułów". Zasadą jest, że ich pierwowzorami są znane teleturnieje bądź gry i zabawy towarzyskie. Zwykle pod nieco zmienionymi nazwami: "Śpiewające gitary", "Jaka to historia", "Jaka to melodia", "Czarne historie", "Kalambury", "Morderczy quiz", "Art-calambours", "Władca ciemności", "Tabu", "Limeriada", "A co to będzie", "TRANS-calambours" i podobne. Na poziomie minus 13. pojawią się też gry planszowe, również zaprojektowane i wykonane przez samych uczestników.

 

Na edycję 13., która odbędzie się pod hasłem "Rycerze Okrągłego Stołu" zapraszamy do Wieliczki w terminie 4-6 października.

 

 

Kliknij na plakat, żeby poznać skrócony opis modułów

Poniżej prezentujemy

listę planowanych modułów maratonu na jego minus 13. poziomie (edycja 2019)