© 2023  Fundacja Underground

By wesprzeć lokalne społeczności

Korki

      Obniżenie kosztów dojazdów do miasta to jeded z głównych celów projektu. Aby tak się mogło stać, przyjęliśmy założenie, że koszt utrzymania naszego systemu musi być możliwe najniższy.

     Na koszt jego funkcjonowania składa się w głównej mierze serwis. Aby utrzymać narzucony sobie reżim kosztowy, wzmocniliśmy centralną część serwisu.

 

      Serwis centralny

 

     W trakcie projektowania systemu skupiliśmy się na wyprowadzeniu możliwie wielu jego funkcjonalności oraz układów elektronicznych poza stacje garażowe. Dzięki temu dużą część kosztownego serwisu informatycznego i elektronicznego jest obsługiwana centralnie.

 

     Serwis lokalny

 

       Serwisu wymagają jednak również sytuacje, w których użytkownicy postępują niezgodnie z regulaminem (np. przechowują przedmioty inne niż rower lub przechowują zbyt długo przechowują rower czy ekwipunek). Obsługa takich sytuacji w okolicznościach rozproszenia geograficznego plus reagowanie w przypadkach naturalnych awarii jest wyjątkowo droga. Dlatego postanowiliśmy, że lokalny serwis będą realizować odpłatnie lokalne organizacje społeczne. Ta decyzja jest racjponalna nie tylko ze względu na koszt funkcjonowania systemu: jako organizacja non profit i tak zobowiązani jesteśmy przepisami prawa do przekazywania wszelkich przychodów na działalność pożytku publicznego, więc współpraca z lokalnymi NGO-sami jest dla nas naturalna, a dodatkowo potania system.

 

       W taki sposób obniżyliśmy koszty funkcjonowania systemu. W taki też sposób gotowi jesteśmy wspierać NGO-sy działające dla dobra społeczności lokalnych.