© 2023  Fundacja Underground

15

10

5

Przez szacunek dla

środowiska naturalnego

Korki

     Projekt Inteligentnych Garaży Rowerowych w swojej istocie  polega na zastosowaniu technologii umożliwiającej dowolnemu użytkownikowi telefonu na darmowe zarezerwowanie wyłącznego prawa do zajmowania osobnego publicznego boxu rowerowego zlokalizowanego w pobliżu przystanku komunikacji publicznej. Proponowane przez nas rozwiązanie może w istotnym stopniu zmniejszyć grupę osób posiadających utrudniony dostęp do niej.

 

     Projektując system wspierający codziennych podróżnych ustawiliśmy sobie też kilka innych priorytetów. Wśród nich niezwykle ważny był ten określający możliwie największą zgodność zastosowanych urządzeń, podzespołów i rozwiązań technicznych z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

     Zależało nam, aby nasz produkt był wzorcowy w ośmiu obszarach:

 

1. Naturalne materiały. Cel: obudowa boxów ma być przede wszystkim trwała oraz w jak największej części wykonana z materiałów naturalnych, zaś pozostałe muszą podlegać reusingowi bądź recyklingowi.

 

2. Energooszczędność. Cel: elektronika ma być jak najbardziej oszczędna pod względem energetycznym.

 

3. Odnawialne źródła używanej energii. Cel: energia używana do zasilania systemu ma być w możliwie największej części pozyskiwana ze źródeł odnawialnych.

 

4. Przyjazny design. Cel: wygląd stacji co najmniej ma nie być agresywny wobec otoczenia.

 

5. Zielone płuca. Cel: bezpośrednie otoczenie stacji garażowej w możliwie największym stopniu ma być obsadzone roślinami pochłaniającymi zanieczyszczenia.

 

6. Akustyka. Cel: w możliwie największym stopniu stacja garażowa pochłaniać ma dźwięki pochodzące z otoczenia i stanowić tym samym swoisty ekran akustyczny.

 

7. Mobilność i modułowość. Cel: konstrukcja stacji ma nie wymagać ingerowania w podłoże, a najlepiej żeby stacja pozbawiona była fundamentów.

 

8. Mikroretencja. Cel: stacja nie powinna stanowić obciążenia dla jej otoczenia hydrologicznego, a wręcz ma funkcjonować jak zbiornik retencyjny.

 

Oto jak poradziliśmy sobie z wyzwaniami:

 

 

 

Materiały

 

     Głównym materiałem użytym w obudowie jest naturalny kamień zamknięty w tak zaprojektowanych gabionach, żeby m.in. skrywały donice z posadzonymi w nich roślinami oraz zbiorniki retencjonujące deszczówkę spływającą z dachu stacji.

 

 

 

Design

 

    Już po roku kamienie i gabiony porastać  może bujna roślinność. Dzięki temu sama stacja garażowa wyglądać będzie jak żywopłot.

 

 

 

Energooszczędność

 

    System zaprojektowaliśmy w taki sposób, żeby możliwie duża część operacji realizowanych przy użyciu elektroniki odbywała się na serwerze centralnym zlokalizowanym poza stacją. W jej obrębie znajduje się więc tylko ta część elektroniki, która jest niezbędna do obsługiwania sygnałów otwarcia drzwi poszczególnych boxów.

 

 

 

Źródła energii

 

     Urządzenia elektroniczne znajdujące się na terenie stacji wymagają tak niewielkiej ilości energii, że tę wystarczy pozyskiwać z fotowoltaiki znajdującej się na jej dachu.

 

 

 

Zielone płuca

 

     Liczy się każdy listek porastający stację! Już 5-boxowa stacja to potencjalnie ściana zieleni o powierzchni 13 metrów kwadratowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu wybudowanie stacji nie zmniejsza wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.

 

 

 

Akustyka

 

         Kamienie i porastająca je gęsta zieleń stanowi znakomitą barierę dla dźwięków. Tym samym stacja stanowi tłumiący hałas element przestrzeni publicznej.

 

 

 

 

Mobilność i modułowość

 

    Wybrana przez nas technologia pozwala na ustawianie stacji bez konieczności wiązania jej z gruntem. Umożliwia to zmiany lokalizacji oraz na łatwe jej rozbudowywanie w miarę pojawiających się potrzeb. Bez procedury pozwolenia na budowę!

 

 

 

Mikroretencja

 

     Wyzwania wynikające z nasilającego się w okresie letnim problemu deficytu wody na przemian z ulewnymi opadami deszczu nie pozostały bez wpływu na nasz projekt. Proponowane przez nas gabiony kryć mogą zbiorniki napełniające się deszczówką spływającą z dachu garaży podczas opadów, zaś mieszczący się na terenie stacji lokalny serwer zapewnić może inteligentne gospodarowanie zebraną wodą. W ten sposób stacja może stać urządzeniem służącym mikroretencji i równocześnie zapewniać wilgoć posadzonym w stacji garażowej roślinom.