© 2023  Fundacja Underground

Jak przygotować się do 6. edycji konkursu

"Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim"?

To bardzo proste!

 

 

      Zamierzasz odnieść sukces w 6. edycji konkursu "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim", tak? Twój plan jest tak ambitny, że nie ośmielimy się nie dać Ci kilku wskazówek jak - naszym zdaniem - bez większego wysiłku przygotować się do zrealizowania celu.

 

         Na początku warto wspomnieć, że konkurs ma dwie oddzielne kategorie: indywidualną oraz zespołową. Do obu prowadzimy dwa oddzielne (!) nabory. Ponadto obie kategorie bardzo się od siebie różnią. Bardzo!

 

 

          W naszej opinii o sukcesie w kategorii indywidualnej (patrz: Regulamin) zdecyduje w dużym stopniu odwaga w rozumnym kwestionowaniu poznanej rzeczywistości. W przypadku tego konkursu ocenimy czy Uczestnik potrafi m.in.:

- odważnie, rzetelnie, logicznie, jasno i poprawnie pod względem językowym sformułować swoją opinię nt. metod i sposobów komunikowania się w kontekście brzmienia protokołów z obrad Okrągłego Stołu w Polsce;

- umiejętnie i jasno sformułować własny postulat zmian w funkcjonowaniu konkretnego, wybranego przez siebie narzędzia służącego zbliżaniu stanowisk stron pozostających w konflikcie społecznym.

 

       Innymi słowy Uczestnik konkursu otrzyma zadanie przeprowadzenia krytycznej analizy dowolnego odnalezionego przez siebie protokołu z obrad Okrągłego Stołu w Polsce w 1989 roku. W drugiej pracy jego zadaniem będzie zaproponowanie zmian w  funkcjonowaniu odnalezionego przez siebie narzędzia służącego prowadzeniu konsultacji społecznych. Obie prace oceni Komisja Szkolna i - o ile uzna za wskazane - prześle nam. Jury ogólnopolskie wskaże najlepsze, by w finałach ich autorzy będą mogli je osobiście obronić podczas prezentacji ustnej.

 

 

        W kategorii drużynowej sukces przynieść może stworzenie 3-osobowego zespołu świetnie współpracujących ze sobą rówieśników. Ich zadaniem będzie szybkie i dogłębne zapoznanie się z treścią zaproponowanych przez nas utworów Jacka Kaczmarskiego oraz losami ich bohaterów, następnie z genezą, przebiegiem i losami transformacji ustrojowej w Polsce po roku 1979.

 

           Do finałów konkursu przejdzie tych maksymalnie 8 zespołów, które najlepiej i najszybciej rozwiążą QUIZ. 16 listopada o godzinie 10:00 link do niego opublikujemy na niniejszej stronie. Będzie on aktywny do godziny 10:30.

           Uwaga! Przyjmujemy, że w sukcesie na tym etapie pomoże Wam refleks oraz spryt, bo obok wiedzy będzie liczył się czas spożytkowany na udzielenie odpowiedzi.

           W ramach finałów najlepiej współpracujące zespoły będą przekonywać nas o tym, że znakomicie poznały nie tylko losy bohaterów wskazanych utworów Jacka Kaczmarskiego, ale też losy transformacji w Polsce po 1989 roku. Jak? Biorąc udział w nocnym maratonie konkurencji, takich jak: 

 

 • Morderczy Quiz z Jackiem Kaczmarskim,

 • Kalambury z Jackiem Kaczmarskim,

 • Jaka to historia z Jackiem Kaczmarskim,

 • Postać z Jackiem Kaczmarskim,

 • Czarne Historie z Jackiem Kaczmarskim,

 • Art-Calambours z Jackiem Kaczmarskim,

 • Jaka to melodia z Jackiem Kaczmarskim,

 

. z których - w zależności od przebiegu gry i decyzji prowadzących - odbędą się wszystkie lub tylko wybrane konkurencje.

Film dokumentalny

 

"Oszustwo Magdalenki i okrągłego stołu"

 

("Misja Specjalna, TVP 2009 rok)

Dziennik Telewizyjny

 

Sprawozdanie z rozpoczęcia obrad

 

(materiał dokumentalny, 1989 rok)

Debata

 

"Okrągły Stół - Fakty i mity"

 

(Andrzej Zybertowicz i Tadeusz Płużański)

Film historyczny

 

"Legenda O Królu Arturze"

 

(National Geographic)

Piosenka

 

"Lirnik i tłum"

 

Piosenka z komentarzem autora

(Jacek Kaczmarski, luty 1989 roku)

cz. 3

Piosenka

 

"Kiedy"

 

Piosenka z komentarzem autora

(Jacek Kaczmarski, luty 1989 roku)

cz. 2

 

Piosenka

 

"Rycerze Okrągłego Stołu"

 

Piosenka z komentarzem autora

(Jacek Kaczmarski, luty 1989 roku)

cz. 1

 

Film kostiumowy

 

"Rycerze Okrągłego Stołu"

 

(Richard Thorpe, 1953 rok)

cda.pl

Źródła pomocnicze       

Kategorie

         

       Przed przystąpieniem do konkursu warto wziąć pod uwagę, że odbędzie się on w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej (możesz podjąć decyzję o udziale w jednej lub też w obu kategoriach), które znacznie się od siebie różnią. Szczegóły zawarte są w Regulaminie.

 

       W kategorii indywidualnej ocenimy przede wszystkim:

 

 • wartość merytoryczną, oryginalność i zgodność prac z tematem konkursu,     

 • innowacyjność i spójność Twoich koncepcji,

 • rozpoznanie potrzeb społecznych,

 • konstrukcję i spójność tekstu,

 • poprawność językową i stylistyczną oraz jakość użytych środków literackich,

 • wykorzystanie przez Ciebie adekwatnych do tematu źródeł wiedzy.

 

 

       UWAGA! Przedmiotem konkursu w kategorii indywidualnej będą dwie prace:

 

w pierwszej pracy uczestnicy konkursu:

 

 • poddadzą rzeczowej ocenie formę i treść protokołów dwóch wybranych podstolików lub zespołów obradujących w ramach Okrągłego Stołu'89;

 • wskażą obszar życia społecznego lub politycznego w dzisiejszej Polsce, reforma którego w 1989 roku nie była przedmiotem debaty, a funkcjonowanie którego powinno zostać uzgodnione w obecnych warunkach;

 • zaproponują autorską formułę dochodzenia do porozumienia co do modelu funkcjonowania wybranego obszaru;

 • opiszą funkcjonowanie hipotetycznego podstolika, stworzonego w celu przeprowadzenia negocjacji we wskazanym obszarze, obradom którego uczestnik konkursu miałby przewodzić

 • zaproponują brzmienie protokołu z obrad podstolika;

 

w drugiej pracy uczestnicy konkursu:

 

 • poddadzą krytycznej analizie wybrany portal lub aplikację służącą prowadzeniu konsultacji społecznych,

 • zaproponują uzupełnienie jego zawartości lub ulepszenie mechaniki działania.

 

 

       W kategorii drużynowej, w kontekście współpracy zespołu, ważne będzie:

 

 • czy wszyscy członkowie zespołu współpracowali w trakcie przygotowań do konkursu;

 • czy w zespole zostały przydzielone role i czy zostały przydzielone zgodnie z kompetencjami członków;

 • czy zespół posiada lidera i czy ten posiada zdolności przywódcze;

 • czy wszyscy członkowie zespołu brali na siebie współodpowiedzialność za wynik (współpraca w grupie);

 • czy poziom wiedzy członków zespołu w zadanym obszarze był wystarczający, by brać na siebie reprezentowanie swojej szkoły.

Idea konkursu

 

       Warto wiedzieć, że konkurs realizujemy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a kierujemy go o tyle do osób wybitnie uzdolnionych, co obdarzonych nietuzinkowym charakterem, ambicją i zdrowym krytycyzmem wobec otaczającej rzeczywistości. Do tych uczniów oraz nauczycieli, którzy wiedzą, że kluczem do rozwoju intelektualnego jest wzbudzenie wewnętrznego imperatywu dla docierania do źródeł i którzy mają świadomość, że w drodze do nich bardzo przydatny jest przewodnik, który w podróżniku "śpiewająco" zaszczepi ciekawość świata.

 

       Nie staramy się, by w konkursie uczestniczyły setki i tysiące. Co rok wypatrujemy raptem kilkudziesięciu takich, którzy zrozumieją do jak wielu źródeł dotrzeć można poprzez zrozumienie i poznanie dzieł literackich, malarskich oraz wydarzeń historycznych, z których czerpał Jacek Kaczmarski.

 

      Od początku staramy się tak rozwijać konkurs, by z roku na rok jego uczestnicy mogli powiedzieć o nim "wyjątkowo wymagający". Ponadto naszą ambicją jest, by był coraz bardziej multidyscyplinarny. Oznacza to, że jego uczestnicy by wygrać, muszą nie tylko wykazać się wiedzą w dziedzinie literatury, ale też muszą sięgnąć do obszarów, które były dotąd - jak sądzimy - poza obszarem ich zainteresowań: historia sztuki, historia powszechna, geopolityka, aż w końcu dotrzemy do... fizyki jądrowej.

 

       Traktujemy jako przywilej możliwość spotkania podczas finałów tych, którzy wcześniej udowodnią nam, że potrafią wysilić się znacznie bardziej niż wymaga tego program szkolny oraz że czerpią z tego prawdziwą frajdę. A dla tych, dla których frajda jest nader ważna - dla nich wymyśliliśmy i z roku na rok udoskonalamy - kategorię grupową konkursu. Tam 4-osobowe drużyny przez kilka godzin pokazują - w ramach gier, zabaw i qausi turniejów - że wiedzą można się po prostu bawić. Owszem, liczy się tu wiedza, ale i spryt czy refleks. Liczy się też odporność na stres, umiejętność współpracy w zespole, delegowanie zadań i odpowiedzialności czy wreszcie umiejętność podejmowania ryzyka we właściwym momencie.

 

Jesteś tutaj:   START   >   PROJEKTY   >   LEKCJA HISTORII I SZTUKI Z JACKIEM KACZMARSKIM   >   EDYCJA 6. "RYCERZE OKRĄGŁEGO STOŁU" / 2019/2020   >   KONKURS