tło

FUNDACJA UNDERGROUND

Człowiek, społeczność, społeczeństwo, Naród

Człowiek, społeczność, społeczeństwo, Naród

KONTAKT

DO POBRANIA

WŁĄCZ SIĘ

MISJA

i WARTOŚCI

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

O NAS

RELACJE

\W MEDIACH

       Warto wiedzieć, że konkurs kierujemy o tyle do osób wybitnie uzdolnionych, co obdarzonych nietuzinkowym charakterem, ambicją i krytycyzmem wobec otaczającego świata. Do tych uczniów oraz nauczycieli, którzy wiedzą, że kluczem do rozwoju intelektualnego jest wzbudzenie wewnętrznego imperatywu dla docierania do źródeł i którzy mają świadomość, że w drodze do nich bardzo przydatny jest przewodnik, który w podróżniku "śpiewająco" zaszczepi ciekawość świata.

 

       Nie staramy się, by w konkursie uczestniczyły setki i tysiące. Co rok wypatrujemy raptem kilkudziesięciu takich, którzy zrozumieją do jak wielu źródeł dotrzeć można poprzez zrozumienie i poznanie dzieł literackich, malarskich oraz wydarzeń historycznych, z których czerpał Jacek Kaczmarski.

 

      Od początku staramy się tak rozwijać konkurs, by z roku na rok jego uczestnicy mogli powiedzieć o nim "wyjątkowo wymagający". Ponadto naszą ambicją jest, by był coraz bardziej multidyscyplinarny. Oznacza to, że jego uczestnicy by wygrać, muszą nie tylko wykazać się wiedzą w dziedzinie literatury, ale też muszą sięgnąć do obszarów, które były dotąd - jak sądzimy - poza obszarem ich zainteresowań: historia sztuki, historia powszechna, geopolityka, aż w końcu dotrzemy do... fizyki jądrowej.

 

       Traktujemy jako przywilej możliwość spotkania podczas finałów tych, którzy wcześniej udowodnią nam, że potrafią wysilić się znacznie bardziej niż wymaga tego szkoła oraz że czerpią z tego prawdziwą frajdę. A dla tych, dla których frajda jest nader ważna - dla nich wymyśliliśmy - i z roku na rok udoskonalamy  - kategorię grupową konkursu. Tam 4-osobowe drużyny przez kilka godzin pokazują - w ramach gier, zabaw i qausi turniejów - że wiedzą można się po prostu bawić. Owszem, liczy się tu wiedza, ale i spryt, i refleks. Liczy się też odporność na stres, umiejętność współpracy w zespole, delegowanie zadań i odowiedzialności czy wreszcie umiejętność podejmowania ryzyka we właściwym momencie. Ba, w kategorii grupowej liczy się nawet odrobina szczęścia oraz szczypta złośliwości wobec rywali...

             

       Zamierzasz odnieść sukces w 6. edycji konkursu "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim", tak? Twój plan jest tak ambitny, że nie ośmielimy się nie dać Ci kilku wskazówek...


    

Jak przygotować się do 6. edycji konkursu

"Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim"

idea konkursu

źródła pomocnicze

krok

po kroku

Idea konkursu

       

       Przed przystąpieniem do konkursu warto wziać pod uwagę, że ten odbędzie się w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej (możesz podjąć decyzję o udziale w jednej lub też w obu kategoriach). A te znacznie się od siebie różnią:

 

W kategorii indywidualnej ocenimy w jakim stopniu posiadłeś umiejętności:

 

- docierania do dokumentów i źródeł wiedzy;

- czytania dokumentów ze zrozumieniem, w tym zrozumieniem kontekstu historycznego;

- dokonania krytycznej oceny pod względem merytorycznym oraz językowym treści wybranych przez siebie dokumentów ;

- rozpoznawania potrzeb społecznych w otaczającym Cię świecie;

- wyobrażenia sobie i zaplanowania pracy zespołu oraz projektowania efektów tej pracy;

- myślenia innowacyjnego.

     

       UWAGA! Praca pisemna będąca przedmiotem konkursu w kategorii indywidualnej składać się będzie z dwóch części:

 

● w pierwszej części pracy pisemnej uczestnicy konkursu:

poddadzą rzeczowej ocenie formę i treść protokołów dwóch wybranych podstolików lub zespołów obradujących w ramach Okrągłego Stołu'89;

wskażą obszar życia społecznego lub politycznego w dzisiejszej Polsce, reforma którego w 1989 roku nie była przedmiotem debaty, a funkcjonowanie którego powinno zostać uzgodnione w obecnych warunkach;

zaproponują autorską formułę dochodzenia do porozumienia co do modelu funkcjonowania wybranego obszaru;

opiszą funkcjonowanie hipotetycznego podstolika, stworzonego w celu przeprowadzenia negocjacji we wskazanym obszarze, obradom którego uczestnik konkursu miałby przewodzić

zaproponują brzmienie protokołu z obrad podstolika;

 

● w drugiej części pracy pisemnej uczestnicy konkursu:

poddadzą krytycznej analizie wybrany portal lub aplikację służącą prowadzeniu konsultacji społecznych,

zaproponują uzupełnienie jego zawartości lub ulepszenie mechaniki działania.

 

 

       W kategorii zespołowej sprawdzimy:

 

- czy wszyscy członkowie zespołu współpracowali w trakcie przygotowań do konkursu;

- czy w zespole zostały przydzielone role i czy zostały przydzielone zgodnie z kompetencjami członków;

- czy zespół posiada lidera i czy ten posiada zdolności przywódcze;

- czy wszyscy członkowie zespołu brali na siebie współodpowiedzialność za wynik (współpraca w grupie);

- czy poziom wiedzy członków zespołu w zadanym obszarze był wystarczający, by brać na siebie reprezentowanie swojej szkoły.

Kategorie

Powrót na górę strony

Powrót na górę strony

Krok po kroku

       

       Z pewnością, aby dać sobie szansę na sukces w obu kategoriach konkursu, trzeba co najmniej:

 

 

 

 

      

 

Zapoznać się z zawartością "źródeł pomocniczych".

Źródła pomocnicze

Zapoznać się z genezą, przebiegiem i skutkami obrad "Okrągłego Stołu" w Polsce w 1989 roku oraz dotrzeć do kilku protokołów podsumowujących obrady zespołów roboczych a także poddać je krytycznej analizie.

Postarać się połączyć postacie występujące występujące w "Rycerzach Okrągłego Stołu" Jacka Kaczmarskiego z głównymi bohaterami Okrągłego Stołu w Polsce w roku 1989.

Ustalić które postacie występują ww wszystkich "źródłach" i scharakteryzować je.

kategorie

Wyszukać w internecie portal służący prowadzeniu konsultacji społecznych, znaleźć jego słabe strony i wymyślić usprawnienia.

Punkt po punkcie wypełnić Regulamin, który zostanie opublikowany do końca wakacji.

Film kostiumowy

 

"Rycerze Okrągłego Stołu"

 

(Richard Thorpe, 1953 rok)

cda.pl

Baśnie o Okrągłym Stole

 

"Rycerze Okrągłego Stołu"

 

Piosenka wraz z komentarzem autora

 

(Jacek Kaczmarski, luty 1989 roku)

cz. 1

Baśnie o Okrągłym Stole

 

"Kiedy"

 

Piosenka wraz z komentarzem autora

 

(Jacek Kaczmarski, luty 1989 roku)

cz. 2

Baśnie o Okrągłym Stole

 

"Lirnik i tłum"

 

Piosenka wraz z komentarzem autora

 

(Jacek Kaczmarski, luty 1989 roku)

cz. 3

Film historyczny

 

"Legenda O Królu Arturze"

 

(National Geographic)

Debata

 

"Okrągły Stół - Fakty i mity"

 

(Andrzej Zybertowicz i Tadeusz Płużański)

Dziennik Telewizyjny

 

Sprawozdanie z rozpoczęcia obrad

 

(materiał dokumentalny, 1989 rok)

Film dokumentalny

 

"Oszustwo Magdalenki i okrągłego stołu"

 

("Misja Specjalna, TVP 2009 rok)

Powrót na górę strony

Powrót na górę strony

© 2019  Fundacja Underground

 TAK 

Dla poprawy

jakości życia

2