© 2023  Fundacja Underground

Regulamin dla

Kraków Bieżanów Drożdżownia

REGULAMINY

Regulamin

STANDARDOWY

Korki

          Równolegle z projektowaniem bezpłatnego i powszechnie dostępnego systemu rezerwacji i zdalnego otwierania boxów garażowych, myśleliśmy o architekturze stacji je skupiającej. Miała ona nie tylko dać bezpieczeństwo dla roweru i ekwipunku, ale również obniżyć koszty inwestycji, ułatwić procedurę uzyskiwania zgód oraz dawać wartość dodaną (dla środowiska i dla infrastruktury).

     Po przeanalizowaniu szeregu opcji i przeprowadzeniu pogłębionych analiz, uznaliśmy że naturalny kamień umieszczony w gabionach jest najlepszą dostępną technologią.

 

 

 

 

 

 

     Główna przewaga tego rozwiązania nad innymi rozpatrywanymi przez nas to możliwość uniknięcia konieczności wiązania urządzeń z gruntem. Stacja wyposażona w fotowoltaikę pozwala na umieszczenie jej w niemal dowolnym miejscu na utwardzonym gruncie, bez konieczności kopania fundamentów czy prowadzenia do niej jakiejkolwiek instalacji. To rozwiązanie powoduje, że nie jest wymagane uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę.

 

 

 

 

 

     Odpowiednio umiejscowiona stacja już ze względu na swoją formę, kształt oraz użyte materiały stanowi swoiste ogrodzenie. Realizowana we właściwym momencie pozwala na uniknięcie kosztów budowania choćby parkanu przy przystanku, stacji czy parkingu.

 

 

 

 

 

    Możliwość łatwego obsadzenia ścian stacji garażowej roślinnością powoduje, że jako taka zwiększa procentowy udział terenów biologicznie czynnych na terenie który zajmuje. Wymagane przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) spełnia już 3-stanowiskowa stacja Inteligentnych Garaży Rowerowych.

     Z punktu widzenia zapisów rozporządzenia zagadnienie to ma mniejsze znaczenie w przypadku inwestycji samorządowych na terenach innych działki przeznaczone pod oświatę czy ochronę zdrowia. Na znaczeniu zyskuje w przypadku aktywności samorządu w ramach np. programu "Mieszkanie plus".

 

     Dzięki globalnemu myśleniu o projekcie Inteligentnych Garaży Rowerowych dziś możemy oferować produkt w cenie znanych rozwiązań, ale przysparzający równocześnie wielorakie wartości oraz oszczędności w kilku obszarach aktywności samorządu lokalnego .