© 2023  Fundacja Underground

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY

bezpieczniejszy

rower

przez resztę dnia

masz

30 minut

na dotarcie do stacji

       System jest darmowy dla użytkownika (nie ponosi on żadnych dodatkowych kosztów niż te, które wynikają z jego dotychczasowej umowy z operatorem). Nie oznacza to jednak, że oczywistych kosztów nie ponosi nikt. Są one bardzo niskie i pokrywa je samorząd. Uważamy, że stworzony przez nas system przynosi niewspółmiernie więcej korzyści dla mieszkańców (mniejsze korki, mniej emisji spalin, niższe koszty podróży) niż wynosi koszt dostarczenia sygnału do stacji.

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY

       Stacji garażowej przypisany jest numer GSM. Jego wybranie przez dowolnego użytkownika powoduje, że przez kolejne 30 minut jedynie on może otworzyć jeden z boksów.

 

       W ten sposób jeszcze przed rozpoczęciem podróży dowolny użytkownik dowolnego telefonu może zyskać pewność, że po dotarciu na miejsce zastanie oczekujący na niego osobny boks.

 

       Czy może być coś prostszego?...

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY

SMS-em

z własnym hasłem otwierasz

zarezerwowany boks

rezerwujesz boks

wybierając przypisany stacji numer GSM

Przycisk

JAK TO "BEZPŁATNE"?

Przycisk

DLACZEGO "INTELIGENTNE"?

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY

Przycisk

TAK TO DZIAŁA

Teraz jednym dotknięciem własnego telefonu

 

zarezerwujesz własny boks

 

jeszcze przed wyjściem z domu

       Budżety obywatelskie, to znakomite narzędzie, skorzystanie z którego spowodować może, że dla części mieszkańców danej dzielnicy/gminy/województwa dostępność do komunikacji zbiorowej przestanie być problemem. Bo czy nie jest tak, że często zechcieliby oni korzystać z przystanku, ale jest on zbyt oddalony, by codziennie docierać do niego pieszo, choć równocześnie jest wystarczająco blisko, żeby docierać do niego własnym rowerem? I czy aby zostawianie tam na wiele godzin roweru uznają za bezpieczne?...

      Prawdopodobnie spora część również Twoich sąsiadów uzna, że warto by w najbliższym sąsiedztwie najbliższego dogodnego przystanku ustawić Inteligentne Garaże Rowerowe, dzięki którym codzienne docieranie do pracy i szkoły stanie się szybsze, tańsze i bezpieczniejsze.

      Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz każdego mieszkańca do składania do budżetów obywatelskich wniosków o ustawienie w Waszej okolicy proponowanych przez nas garaży. Zgłoście się do nas, a pomożemy Wam w przygotowaniu wniosku. Wiemy przy tym, że nasze rozwiązanie jest  tak innowacyjne, iż samorządy często nie są w stanie określić np. czy IGR zakwalifikować do zadań inwestycyjnych ("twardych") czy też nieinwestycyjnych ("miękkich"). My mamy rozwiązanie za oba przypadki. W każdym proponujemy wstępny opis, w którym staramy się przekonać urzędników i samorządowców, że przyjęte przez nas rozwiązanie techniczne umożliwia zarówno potraktowanie IGR jako inwestycji, ale także umożliwia potraktowanie ich jako elementu towarzyszącego festiwalowi. Spójrzcie sami:

 

PRZYKŁADOWY OPIS DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO ("TWARDEGO"):

 

"Skutkiem zrealizowania zadania będzie pokonanie istotnych barier w dostępie do miasta, a w szczególności do komunikacji zbiorowej. Wykorzystując innowacyjne, zaprojektowane w Polsce/Małopolsce/Krakowie rozwiązanie technologiczne umożliwi powszechny, bezpłatny i gwarantowany dostęp do krytych i zamykanych osobnych garaży rowerowych. System Inteligentnych Garaży Rowerowych charakteryzuje się kilkoma unikalnymi w skali świata rozwiązaniami pozwalającymi na:

1. Powszechną dostępność osobnych garaży.

System Inteligentnych Garaży Rowerowych umożliwia każdemu użytkownikowi dowolnego telefonu GSM wielogodzinne przechowywanie własnego roweru i ekwipunku (np. kasku czy peleryny) w warunkach zabezpieczających je przed działaniem warunków atmosferycznych oraz utrudniających okradzenie czy kradzież.

2. Gwarancja dostępności osobnych garaży.

System Inteligentnych Garaży Rowerowych gwarantuje, że użytkownik który nawet jeszcze przed wyruszeniem w podróż dokonał łatwej i bezpłatnej rezerwacji, po dojechaniu do stacji garażowej zastanie zarezerwowany boks do jego wyłącznej dyspozycji.

3. Upowszechnienie korzystania z transportu publicznego.

Dzięki Inteligentnym Garażom Rowerowym ponad ................ tysiąca codziennych podróżnych (np. 5.000 w przypadku stacji 15-stanowiskowych) będzie mogło codziennie skorzystać z gwarantowanego, wyłącznego i odnawialnego prawa do bezpłatnego zajmowania osobnego, samoobsługowego garażu rowerowego funkcjonującego w obrębie jednej ze stacji garażowych obsługujących zadanie. Stacje zostaną zlokalizowane w pobliżu .......................... punktów przesiadkowych wskazanych przez gminę/gminy biorącą/e udział w pilotażu.

4. Pilotaż dla powiatu ........................................... .

W przypadku sukcesu zadania system będzie stopniowo poszerzany o pozostałe miejscowości powiatu ............................................., tj.: ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., .... .

 

Stacje Inteligentnych Garaży Rowerowych* są:

- ogólnodostępne,

- bezpłatne,

- podzielone na osobne boksy,

- kryte i zamykane,

- samoobsługowe,

- zdalnie rezerwowane i zdalnie otwierane przy pomocy telefonu komórkowego użytkownika,

- wolno stojące (w żaden sposób nie związane z gruntem).

 

System rezerwacji i otwierania poszczególnych boksów rowerowych działających w systemie Inteligentnych Garaży Rowerowych „bikelocker.pl” umożliwia użytkownikowi DOWOLNEGO telefonu komórkowego na bezpłatne** i odnawialne rezerwowanie wyłącznego prawa do zajęcia osobnego, publicznego garażu rowerowego oraz na otwieranie go poprzez wysłanie bezpłatnego** SMS-a. Ponadto system:

- eliminuje możliwość powtarzania krótkotrwałych wynajmów boksów, tak aby mogły one służyć głównie pasażerom korzystającym z komunikacji zbiorowej w celu dotarcia do pracy, szkoły lub skorzystania z usług publicznych, itp.;

- eliminuje możliwość zajmowania boksów w celach innych niż maksymalnie 1-dobowe wynajmy realizowane w celu zabezpieczenia roweru/ekwipunku w okresie wyjazdu do pracy, szkoły lub skorzystania z dostępu do usług publicznych;

- umożliwiającym użytkownikowi odzyskanie przechowywanego roweru w sytuacji utraty telefonu, z którego dokonywał rezerwacji i otwarcia boksu w celu jego zajęcia;

- pozostaje w kontakcie sms-owym z użytkownikiem w trakcie trwania wynajmu, tak aby informować go o przebiegu usługi (m.in. informuje o zbliżającym się końcu okresu wynajmu);

- umożliwia użytkownikowi korzystanie z całodobowej telefonicznej pomocy technicznej.

Stacje są wykonane w 90% z materiałów naturalnych i w tej części uniemożliwiających pokrywanie ich graffiti oraz stanowią doskonałe nośniki dla ogrodów wertykalnych będących płucami miast.

 

 

*     proponowane rozwiązanie ma charakter innowacyjny i przetestowane zostało na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

** bez ponoszenia przez użytkownika dodatkowych opłat (w ramach umowy z własnym operatorem GSM)

 

 

GRUPA DOCELOWA:

 

       Dzięki realizacji zadania dostęp do komunikacji zbiorowej, a tym samym do innych miast, miejsc pracy, nauki i wypoczynku będzie szybszy, tańszy i pewniejszy.

     Dostępność do efektów zadania należy uznać za totalny, gdyż dowolny użytkownik Inteligentnych Garaży Rowerowych musi jedynie posiadać najprostszy telefon GSM oraz umiejętność obsługiwania go, tj. wybierania numeru oraz wysyłania SMS-ów. System nie wymaga bowiem posiadania ani specjalnych urządzeń, ani aplikacji, ani kart, ani gotówki, ani też dostępu do wi-fi lub GPRS".

 

PRZYKŁADOWY OPIS DLA ZADANIA

"MIĘKKIEGO":

      

"Festiwal Parkowania promuje innowacyjną metodę pokonywania barier w dostępie do miasta, a w szczególności do komunikacji zbiorowej. Wykorzystując innowacyjne, zaprojektowane w Polsce/Małopolsce/Krakowie rozwiązanie technologiczne umożliwi powszechny, bezpłatny i gwarantowany dostęp do krytych i zamykanych osobnych garaży rowerowych. System Inteligentnych Garaży Rowerowych charakteryzuje się kilkoma unikalnymi w skali świata rozwiązaniami pozwalającymi na:

1. Powszechną dostępność osobnych garaży.

W ramach całorocznego festiwalu (dzięki funkcjonowaniu w jego ramach całodobowych Inteligentnych Garaży Rowerowych) powszechnie dostępne będą osobne boksy rowerowe umożliwiające dowolnemu użytkownikowi wielogodzinne przechowywanie własnego roweru i ekwipunku (np. kasku czy peleryny) w warunkach zabezpieczających przed działaniem warunków atmosferycznych oraz utrudniających okradzenie czy kradzież.

2. Gwarancja dostępności osobnych garaży.

System udostępniony w ramach festiwalu gwarantuje, że użytkownik który jeszcze przed wyruszeniem w podróż dokonał łatwej i bezpłatnej rezerwacji, po dojechaniu do stacji garażowej zastanie zarezerwowany boks do wyłącznej swojej dyspozycji.

3. Upowszechnienie korzystania z transportu publicznego.

W trakcie całego roku trwania festiwalu ponad ..................................... tysiąca codziennych podróżnych będzie mogło codziennie skorzystać z gwarantowanego, wyłącznego i odnawialnego prawa do bezpłatnego zajmowania osobnego, samoobsługowego garażu rowerowego funkcjonującego w obrębie jednej ze stacji garażowych obsługujących zadanie. Stacje zostaną zlokalizowane w pobliżu ................ punktów przesiadkowych wskazanych przez gminy biorące udział w pilotażu.

4. Przekazanie infrastruktury festiwalowej dla samorządów.

W przypadku sukcesu pilotażu stacje zostaną nieodpłatnie przekazane władzom samorządowym, zaś sam festiwal zostanie stopniowo poszerzany o pozostałe miejscowości powiatu ..................................... , tj.: ...., ...., ...., ...., ...., ...., .... .

Stanowiące infrastrukturę festiwalową stacje Inteligentnych Garaży Rowerowych* są:

- ogólnodostępne,

- bezpłatne,

- podzielone na osobne boksy,

- kryte i zamykane,

- samoobsługowe,

- zdalnie rezerwowane i zdalnie otwierane przy pomocy telefonu komórkowego użytkownika,

- wolno stojące (w żaden sposób nie związane z gruntem).

System rezerwacji i otwierania poszczególnych boksów rowerowych działających w systemie Inteligentnych Garaży Rowerowych „bikelocker.pl” umożliwia użytkownikowi DOWOLNEGO telefonu komórkowego na bezpłatne** i odnawialne rezerwowanie wyłącznego prawa do zajęcia osobnego, publicznego garażu rowerowego oraz na otwieranie go poprzez wysłanie bezpłatnego** SMS-a. Ponadto system:

- eliminuje możliwość powtarzania krótkotrwałych wynajmów boksów, tak aby mogły one służyć głównie pasażerom korzystającym z komunikacji zbiorowej w celu dotarcia do pracy, szkoły lub skorzystania z usług publicznych, itp.;

- eliminuje możliwość zajmowania boksów w celach innych niż maksymalnie 1-dobowe wynajmy realizowane w celu zabezpieczenia roweru/ekwipunku w okresie wyjazdu do pracy, szkoły lub skorzystania z dostępu do usług publicznych;

- umożliwiającym użytkownikowi odzyskanie przechowywanego roweru w sytuacji utraty telefonu, z którego dokonywał rezerwacji i otwarcia boksu w celu jego zajęcia;

- pozostaje w kontakcie SMS-owym z użytkownikiem w trakcie trwania wynajmu, tak aby informować go o przebiegu usługi (m.in. informuje o zbliżającym się końcu okresu wynajmu);

- umożliwia użytkownikowi korzystanie z całodobowej telefonicznej pomocy technicznej.

Stacje są wykonane w 90% z materiałów naturalnych i w tej części uniemożliwiających pokrywanie ich graffiti oraz stanowią doskonałe nośniki dla ogrodów wertykalnych będących płucami miast.

Uwaga! Po zakończeniu festiwalu stacje garażowe zostaną przekazane władzom samorządowym. Ich konstrukcja umożliwia powiększanie lub bezśladowe przenoszenie w inne miejsce.

 

*     proponowane rozwiązanie ma charakter innowacyjny i przetestowane zostało na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

** bez ponoszenia przez użytkownika dodatkowych opłat (w ramach umowy z własnym operatorem GSM)

 

GRUPA DOCELOWA:

       Dzięki realizacji zadania dostęp do komunikacji zbiorowej, a tym samym do innych miast, miejsc pracy, nauki i wypoczynku będzie szybszy, tańszy i pewniejszy.

     Dostępność do efektów zadania należy uznać za totalny, gdyż dowolny użytkownik Inteligentnych Garaży Rowerowych musi jedynie posiadać najprostszy telefon GSM oraz umiejętność obsługiwania go, tj. wybierania numeru oraz wysyłania SMS-ów. System nie wymaga bowiem posiadania ani specjalnych urządzeń, ani aplikacji, ani kart, ani gotówki, ani też dostępu do wi-fi lub GPRS".

 

       Oba opisy brzmią dość podobnie, ale różni je sposób zaklasyfikowania zadania. Ma to często decydujący wpływ na sukces oceny formalnej wniosku. W każdym przypadku należy rozważyć czy np. dany regulamin b.o. dopuszcza realizację zadania na gruntach będących we władaniu samorządu realizującego nabór, czy nie. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami - pomożemy w zinterpretowaniu treści regulaminu oraz w wyborze właściwej formuły działania.

       Budżety obywatelskie, to znakomite narzędzie, skorzystanie z którego pokazać może czy dla mieszkańców danej dzielnicy/gminy/województwa dostępność do komunikacji zbiorowej nie jest aby problemem. Czy aby nie jest tak, że zechcieliby często korzystać z przystanku, ale jest zbyt oddalony, by codziennie dochodzić do niego pieszo, choć jest też wystarczająco blisko, żeby docierać do niego własnym rowerem. I czy aby zostawianie tam na wiele godzin roweru uznają za bezpieczne...

      Prawdopodobnie spora część również Twoich sąsiadów uzna, że warto by w najbliższym sąsiedztwie najbliższego dogodnego przystanku ustawić Inteligentne Garaże Rowerowe, dzięki którym codzienne docieranie do pracy i szkoły stanie się szybsze, tańsze i bezpieczniejsze.

 

      Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz każdego mieszkańca do składania do budżetów obywatelskich wniosków o ustawienie w Waszej okolicy proponowanych przez nas garaży. Zgłoście się do nas, a pomożemy Wam w przygotowaniu wniosku. Wiemy przy tym, że nasze rozwiązanie jest  tak innowacyjne, iż samorządy często nie są w stanie określić np. czy IGR zakwalifikować do zadań inwestycyjnych ("twardych") czy też nieinwestycyjnych ("miękkich"). My mamy rozwiązanie za oba przypadki. W każdym proponujemy wstępny opis, w którym staramy się przekonać urzędników i samorządowców, że przyjęte przez nas rozwiązanie techniczne umożliwia zarówno potraktowanie IGR jako inwestycji, ale także umożliwia potraktowanie ich jako elementu towarzyszącego festiwalowi. Spójrzcie sami:

 

 

PRZYKŁADOWY OPIS DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

 

 

"Skutkiem zrealizowania zadania będzie pokonanie istotnych barier w dostępie do miasta, a w szczególności do komunikacji zbiorowej. Wykorzystując innowacyjne, zaprojektowane w Polsce/Małopolsce/Krakowie rozwiązanie technologiczne umożliwi powszechny, bezpłatny i gwarantowany dostęp do krytych i zamykanych osobnych garaży rowerowych. System Inteligentnych Garaży Rowerowych charakteryzuje się kilkoma unikalnymi w skali świata rozwiązaniami pozwalającymi na:

1. Powszechną dostępność osobnych garaży.

System Inteligentnych Garaży Rowerowych umożliwia każdemu użytkownikowi dowolnego telefonu GSM wielogodzinne przechowywanie własnego roweru i ekwipunku (np. kasku czy peleryny) w warunkach zabezpieczających je przed działaniem warunków atmosferycznych oraz utrudniających okradzenie czy kradzież.

 

2. Gwarancja dostępności osobnych garaży.

System Inteligentnych Garaży Rowerowych gwarantuje, że użytkownik który nawet jeszcze przed wyruszeniem w podróż dokonał łatwej i bezpłatnej rezerwacji, po dojechaniu do stacji garażowej zastanie zarezerwowany boks do jego wyłącznej dyspozycji.

 

3. Upowszechnienie korzystania z transportu publicznego.

Dzięki Inteligentnym Garażom Rowerowym ponad ................ tysiąca codziennych podróżnych (np. 5.000 w przypadku stacji 15-stanowiskowych) będzie mogło codziennie skorzystać z gwarantowanego, wyłącznego i odnawialnego prawa do bezpłatnego zajmowania osobnego, samoobsługowego garażu rowerowego funkcjonującego w obrębie jednej ze stacji garażowych obsługujących zadanie. Stacje zostaną zlokalizowane w pobliżu .......................... punktów przesiadkowych wskazanych przez gminę/gminy biorącą/e udział w pilotażu.

 

4. Pilotaż dla powiatu ........................................... .

W przypadku sukcesu zadania system będzie stopniowo poszerzany o pozostałe miejscowości powiatu ............................................., tj.: ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., .... .

 

 

 

Stacje Inteligentnych Garaży Rowerowych* są:

- ogólnodostępne,

- bezpłatne,

- podzielone na osobne boksy,

- kryte i zamykane,

- samoobsługowe,

- zdalnie rezerwowane i zdalnie otwierane przy pomocy telefonu komórkowego użytkownika,

- wolno stojące (w żaden sposób nie związane z gruntem).

 

 

System rezerwacji i otwierania poszczególnych boksów rowerowych działających w systemie Inteligentnych Garaży Rowerowych „bikelocker.pl” umożliwia użytkownikowi DOWOLNEGO telefonu komórkowego na bezpłatne** i odnawialne rezerwowanie wyłącznego prawa do zajęcia osobnego, publicznego garażu rowerowego oraz na otwieranie go poprzez wysłanie bezpłatnego** SMS-a. Ponadto system:

- eliminuje możliwość powtarzania krótkotrwałych wynajmów boksów, tak aby mogły one służyć głównie pasażerom korzystającym z komunikacji zbiorowej w celu dotarcia do pracy, szkoły lub skorzystania z usług publicznych, itp.;

- eliminuje możliwość zajmowania boksów w celach innych niż maksymalnie 1-dobowe wynajmy realizowane w celu zabezpieczenia roweru/ekwipunku w okresie wyjazdu do pracy, szkoły lub skorzystania z dostępu do usług publicznych;

- umożliwiającym użytkownikowi odzyskanie przechowywanego roweru w sytuacji utraty telefonu, z którego dokonywał rezerwacji i otwarcia boksu w celu jego zajęcia;

- pozostaje w kontakcie sms-owym z użytkownikiem w trakcie trwania wynajmu, tak aby informować go o przebiegu usługi (m.in. informuje o zbliżającym się końcu okresu wynajmu);

- umożliwia użytkownikowi korzystanie z całodobowej telefonicznej pomocy technicznej.

 

Stacje są wykonane w 90% z materiałów naturalnych i w tej części uniemożliwiających pokrywanie ich graffiti oraz stanowią doskonałe nośniki dla ogrodów wertykalnych będących płucami miast.

 

*     proponowane rozwiązanie ma charakter innowacyjny i przetestowane zostało na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

** bez ponoszenia przez użytkownika dodatkowych opłat (w ramach umowy z własnym operatorem GSM)

 

GRUPA DOCELOWA:

 

       Dzięki realizacji zadania dostęp do komunikacji zbiorowej, a tym samym do innych miast, miejsc pracy, nauki i wypoczynku będzie szybszy, tańszy i pewniejszy.

     Dostępność do efektów zadania należy uznać za totalny, gdyż dowolny użytkownik Inteligentnych Garaży Rowerowych musi jedynie posiadać najprostszy telefon GSM oraz umiejętność obsługiwania go, tj. wybierania numeru oraz wysyłania SMS-ów. System nie wymaga bowiem posiadania ani specjalnych urządzeń, ani aplikacji, ani kart, ani gotówki, ani też dostępu do wi-fi lub GPRS".

 

 

 

PRZYKŁADOWY OPIS DLA ZADANIA "MIĘKKIEGO":

 

      

"Festiwal Parkowania promuje innowacyjną metodę pokonywania barier w dostępie do miasta, a w szczególności do komunikacji zbiorowej. Wykorzystując innowacyjne, zaprojektowane w Polsce/Małopolsce/Krakowie rozwiązanie technologiczne umożliwi powszechny, bezpłatny i gwarantowany dostęp do krytych i zamykanych osobnych garaży rowerowych. System Inteligentnych Garaży Rowerowych charakteryzuje się kilkoma unikalnymi w skali świata rozwiązaniami pozwalającymi na:

1. Powszechną dostępność osobnych garaży.

W ramach całorocznego festiwalu (dzięki funkcjonowaniu w jego ramach całodobowych Inteligentnych Garaży Rowerowych) powszechnie dostępne będą osobne boksy rowerowe umożliwiające dowolnemu użytkownikowi wielogodzinne przechowywanie własnego roweru i ekwipunku (np. kasku czy peleryny) w warunkach zabezpieczających przed działaniem warunków atmosferycznych oraz utrudniających okradzenie czy kradzież.

2. Gwarancja dostępności osobnych garaży.

System udostępniony w ramach festiwalu gwarantuje, że użytkownik który jeszcze przed wyruszeniem w podróż dokonał łatwej i bezpłatnej rezerwacji, po dojechaniu do stacji garażowej zastanie zarezerwowany boks do wyłącznej swojej dyspozycji.

3. Upowszechnienie korzystania z transportu publicznego.

W trakcie całego roku trwania festiwalu ponad ..................................... tysiąca codziennych podróżnych będzie mogło codziennie skorzystać z gwarantowanego, wyłącznego i odnawialnego prawa do bezpłatnego zajmowania osobnego, samoobsługowego garażu rowerowego funkcjonującego w obrębie jednej ze stacji garażowych obsługujących zadanie. Stacje zostaną zlokalizowane w pobliżu ................ punktów przesiadkowych wskazanych przez gminy biorące udział w pilotażu.

4. Przekazanie infrastruktury festiwalowej dla samorządów.

W przypadku sukcesu pilotażu stacje zostaną nieodpłatnie przekazane władzom samorządowym, zaś sam festiwal zostanie stopniowo poszerzany o pozostałe miejscowości powiatu ..................................... , tj.: ...., ...., ...., ...., ...., ...., .... .

 

Stanowiące infrastrukturę festiwalową stacje Inteligentnych Garaży Rowerowych* są:

- ogólnodostępne,

- bezpłatne,

- podzielone na osobne boksy,

- kryte i zamykane,

- samoobsługowe,

- zdalnie rezerwowane i zdalnie otwierane przy pomocy telefonu komórkowego użytkownika,

- wolno stojące (w żaden sposób nie związane z gruntem).

System rezerwacji i otwierania poszczególnych boksów rowerowych działających w systemie Inteligentnych Garaży Rowerowych „bikelocker.pl” umożliwia użytkownikowi DOWOLNEGO telefonu komórkowego na bezpłatne** i odnawialne rezerwowanie wyłącznego prawa do zajęcia osobnego, publicznego garażu rowerowego oraz na otwieranie go poprzez wysłanie bezpłatnego** SMS-a. Ponadto system:

- eliminuje możliwość powtarzania krótkotrwałych wynajmów boksów, tak aby mogły one służyć głównie pasażerom korzystającym z komunikacji zbiorowej w celu dotarcia do pracy, szkoły lub skorzystania z usług publicznych, itp.;

- eliminuje możliwość zajmowania boksów w celach innych niż maksymalnie 1-dobowe wynajmy realizowane w celu zabezpieczenia roweru/ekwipunku w okresie wyjazdu do pracy, szkoły lub skorzystania z dostępu do usług publicznych;

- umożliwiającym użytkownikowi odzyskanie przechowywanego roweru w sytuacji utraty telefonu, z którego dokonywał rezerwacji i otwarcia boksu w celu jego zajęcia;

- pozostaje w kontakcie SMS-owym z użytkownikiem w trakcie trwania wynajmu, tak aby informować go o przebiegu usługi (m.in. informuje o zbliżającym się końcu okresu wynajmu);

- umożliwia użytkownikowi korzystanie z całodobowej telefonicznej pomocy technicznej.

 

Stacje są wykonane w 90% z materiałów naturalnych i w tej części uniemożliwiających pokrywanie ich graffiti oraz stanowią doskonałe nośniki dla ogrodów wertykalnych będących płucami miast.

 

Uwaga! Po zakończeniu festiwalu stacje garażowe zostaną przekazane władzom samorządowym. Ich konstrukcja umożliwia powiększanie lub bezśladowe przenoszenie w inne miejsce.

 

*     proponowane rozwiązanie ma charakter innowacyjny i przetestowane zostało na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

** bez ponoszenia przez użytkownika dodatkowych opłat (w ramach umowy z własnym operatorem GSM)

 

 

 

GRUPA DOCELOWA:

 

       Dzięki realizacji zadania dostęp do komunikacji zbiorowej, a tym samym do innych miast, miejsc pracy, nauki i wypoczynku będzie szybszy, tańszy i pewniejszy.

     Dostępność do efektów zadania należy uznać za totalny, gdyż dowolny użytkownik Inteligentnych Garaży Rowerowych musi jedynie posiadać najprostszy telefon GSM oraz umiejętność obsługiwania go, tj. wybierania numeru oraz wysyłania SMS-ów. System nie wymaga bowiem posiadania ani specjalnych urządzeń, ani aplikacji, ani kart, ani gotówki, ani też dostępu do wi-fi lub GPRS".

 

 

       Oba opisy brzmią podobnie, ale różni je sposób zaklasyfikowania zadania. Ma to często decydujący wpływ na sukces oceny formalnej wniosku. W każdym przypadku należy rozważyć czy np. dany regulamin b.o. dopuszcza realizację zadania na gruntach będących we władaniu samorządu realizującego nabór, czy nie. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami - pomożemy w zinterpretowaniu treści regulaminu oraz w wyborze właściwej formuły działania.

 

 

 

 

 

 

 

.

Przycisk

NGO

Przycisk

Przycisk

UŻYTKOWNIKA

.

 

 

bikelocker za darmo.PNG

 

 

 

 

 

bezpłatna rezerwacja i wynajem

INFO

dla

SAMORZĄDU

Jednym dotknięciem zarezerwuj garaż jeszcze przed wyjściem z domu! Teraz, dzięki naszej technologii, jednym połączeniem i jednym SMS-em zarezerwujesz i otworzysz sobie publiczny garaż. Ty i tylko Ty.