© 2023  Fundacja Underground

Wystarczy jedno dotknięcie, by zarezerwować

Realizacja przy Krakowskim Parku Technologicznym

Wizualizacja Inteligentnych Garaży rowerowych

     Około 50% Polaków ma utrudniony dostęp do swoich miejsc pracy i do szkoły. Powód: wykluczenie komunikacyjne, tzn. sytuacja, kiedy najbliższy dogodny przystanek komunikacji zbiorowej znajduje się zbyt daleko, by docierać do niego pieszo.

     Wsparcie codziennych podróżnych w podejmowaniu przez nich decyzji o wyborze komunikacji publicznej dzięki "przybliżeniu" dogodnego przystanku - to propozycja na polepszenie jakości życia. Wystarczy jedno dotknięcie.

     Serwis stacji przekazujemy odpłatnie lokalnym organizacjom pozarządowym wskazanym przez inwestora. W ten sposób wspieramy realizację potrzeb lokalnych społeczności.

     Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju opracowaliśmy produkt pasywny energetycznie, podnoszący współczynnik obszarów biologicznie czynnych oraz realizujący postulat mikroretencji i walki ze smogiem.

     Rozwiązanie jest optymalnie dostosowane do części zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Pozwala to osiągnąć oszczędności w kilku obszarach jednocześnie.

 

2

 TAK

Dla poprawy

jakości życia

1

 TAK

Przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu

5

 TAK 

Ze względu na

finanse publiczne

4

 TAK 

Przez szacunek dla

środowiska naturalnego

3

 TAK 

By wesprzeć lokalne społeczności

PRZYBLIŻAMY DO MIASTA

Transport

multimodalny

 

ROWER PLUS

Analiza wielokryterialna

(dla inwestora)

.

 

 

bikelocker za darmo.PNG

 

 

 

 

 

OSZCZĘDNOŚĆ

CZASU I PIENIĘDZY

 

OCHRONA

ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

OCHRONA PRZED

DESZCZEM, SŁOŃCEM I ŚNIEGIEM

 

ZABEZPIECZENIE PRZED

KRADZIEŻĄ I OKRADZENIEM

 

___________________________________________________________________________________________________________

Oto dlaczego warto

 

Oto zaawansowane rozwiązanie

dla 50% mieszkańców Polaków

żyjących na obrzeżach miast i na wsiach.

 

     Jak spowodować, żeby codzienni podróżni przesiadali się do komunikacji publicznej?  Dać im tańszą, szybszą i bezpieczną alternatywę!

    

     Proponujemy system, w którym podróżny już w domu, jednym dotknięciem dotknięciem telefonu zyskuje pewność, że w pobliżu wybranego przez niego przystanku czekać będzie na niego i TYLKO NA NIEGO osobny box garażowy, w którym na wiele godzin BEZPŁATNIE będzie mógł przechować swój rower.

________________________________________________________________________________________________________

Inteligentne Garaże Rowerowe

 

wystarczy jedno dotknięcie

Korki

`_______________________

 

 

TOTALNY dostęp do miasta

 

     to przesłanie towarzyszy nam, jako główne, od 2016 roku w pracach nad naszym autorskim, innowacyjnym projektem technologicznym "Inteligentne Garaże Rowerowe".

 

     Podczas prac koncepcyjnych prowadziliśmy rozmowy z wieloma samorządami, z urbanistami i projektantami, ze środowiskami rowerowymi, ekologami, oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na ich podstawie diagnozowaliśmy szereg barier, które blokują dostęp do miasta codziennym podróżnym. Kilka przełamaliśmy, w tym TO NAJWAŻNIEJSZE!

 

       Okazało się dość szybko, że dla codziennych podróżnych barierą w szybkim i tanim dostępie do miasta jest takie oddalenie od ich domów dogodnego przystanku komunikacji zbiorowej, że wybierają własny samochód jako środek transportu. Tak co dzień tracą czas i pieniądze, by dotrzeć do pracy i szkoły.

       Wynik przeprowadzonych wywiadów pokazał, że gdyby w odległości 10 minut jazdy rowerem znajdował się dogodny przystanek komunikacji publicznej, to część z codziennych podróżnych byłaby gotowa zrezygnować z używania własnego samochodu i wdrożyłaby schemat podróży multimodalnej z wykorzystaniem własnego roweru. Przy takich przystankach brakuje jednak bezpiecznych miejsc do wielogodzinnego przechowywania rowerów. Garaży, które posiadałyby system gwarantujący, że po dojechaniu na miejsce na rowerzystę czekał będzie osobny box. My stworzyliśmy taki system i przystąpiliśmy do działań pozwalających na przedstawienie kompleksowego rozwiązania.

 

   Jeszcze przed przystąpieniem do fazy projektowania rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych ustaliliśmy trzy priorytety:

 

  •   totalny dostęp do systemu,

  •   totalna łatwość korzystania z systemu,

  •   zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

     Tak powstał projekt najbardziej na rynku zaawansowany pod względem technologicznym, najprostszy w obsłudze oraz darmowy dla użytkownika, mobilny, przyjazny środowisku, nieagresywny dla otoczenia, a na końcu funkcjonujący w systemie obliczonym na wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych w realizacji pożytku publicznego wskazanego w ich statutach.

 

         Dziś, po okresie badań i etapie tworzenia infrastruktury, mamy odwagę, by  zaprosić podmioty publiczne do zapoznania się z naszym projektem dla zrównoważonego transportu oraz do współpracy w jego wdrażaniu.

 

   By wspólnie przybliżać miasta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNAJ CECHY

i zasadę działania

UDOSTĘPNIMY

osobny box rowerowy