Jesteś tutaj:   START   >   PROJEKTY   >   LEKCJA HISTORII I SZTUKI Z JACKIEM KACZMARSKIM

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2016/2017

edycja 3.: "Limeryki o narodach"

kwiecień 2017 - wrzesień 2017, woj. Małopolskie

   Trzecia edycja "Lekcji historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" różniła się od poprzednich tematyką - projekt poświęcony został "Limerykom o narodach", a co za tym idzie, w warstwie historycznej - konfliktom międzynarodowym, zaś w warstwie artystycznej - limerykowi, jako gatunkowi literackiemu. Adresatami byli uczniowie gimnazjów i szkół średnich. Za Patronat Honorowy dziękujemy Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, natomiast za Partnerstwo: Powiatowi Wielickiemu, Miastu Kraków, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Stowarzyszeniu NZS 1980 i Wydawnictwu Scriptum.

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2015/2016

edycja 2.: "Ekfrazy"

styczeń 2016 - sierpień 2016, woj. Małopolskie

Druga edycja projektu skierowana była do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Poza konkursem, przeprowadzonym w dwóch grupach wiekowych, złożył się na nią także cykl konferencji, składających się z: wykładów, prezentacji multimedialnych, warsztatów literackich, spotkań autorskich i koncertów. Kolejne pokolenie młodzieży zapoznało się i zmierzyło z szerokim tematem ekfraz Jacka Kaczmarskiego oraz polskiego i europejskiego malarstwa historycznego, z których czerpał poeta. Patronat objęli: Wojewoda Małopolski, Marszałek Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa, Prezydent Miasta Tarnowa, Oddział IPN w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Wydział Polonistyki UJ.

   Pierwsza edycja "Lekcji historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" objęła dwuetapowy konkurs humanistyczny dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Małopolski. Zadaniem uczniów było napisanie i zaprezentowanie pracy nt. jednej z ekfraz Jacka Kaczmarskiego oraz nt. dzieła malarskiego i wydarzeń lub postaci historycznych, będących dla niej inspiracją. Konkurs został objęty honorowym patronatem Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W uroczystej gali rozdania nagród wziął udział Małopolski Kurator Oświaty, pan Aleksander Palczewski.

 

   Projekt "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" towarzyszy fundacji od początku jej funkcjonowania, rozrastając się z roku na rok. Od początku jego ideą było zaszczepianie w młodzieży chęci samodzielnego docierania do wiedzy humanistycznej, do czego przyczynkiem są, obfitujące w odniesienia historyczne i kulturowe, piosenki Jacka Kaczmarskiego. Bogactwo spuścizny literackiej po tym wciąż niedocenianym poecie i bardzie ośmiela nas do towarzyszenia nauczycielom i ich podopiecznym w drodze do coraz to nowych obszarów wiedzy. Dziś jest to już nie tylko historia powszechna, historia literatury czy historia sztuki. Dziś powoli docieramy do geopolityki czy wątków filozoficznych, a kusi nas nawet - uwaga - fizyka jądrowa.

       Czy to możliwe - zapytacie - że Kaczmarski pisał o fizyce? Tak, Kochani, Kaczmarski pisał o wszystkim! Trzeba tylko nieco zagłębić się w źródła, z których czerpał. I właśnie do tego zachęcamy w ramach konkursu...

 

       Na "Lekcję historii (...)" składają się co roku:

1. konkurs (w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej);

2. cykl przygotowujących do konkursu spotkań edukacyjnych w gminach i powiatach, które zechcą podjąć współpracę w tym zakresie.

    Nagrodami w konkursie były dotąd m.in. wycieczki zagraniczne i sprzęt elektroniczny, a dla laureatów kategorii indywidualnej, będących aktualnymi maturzystami, także indeksy na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2014/2015

edycja 1.: "Ekfrazy"

marzec 2015 - wrzesień 2015, woj. Małopolskie

Jesteś tutaj:   PROJEKTY   >   LEKCJA HISTORII I SZTUKI...

czytaj dalej >>

czytaj dalej >>

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2017/2018

edycja 4.: "Limeryki o narodach"

wrzesień 2017 - listopad 2017, cała Polska

   Dzięki wsparciu: Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałka Województwa Małopolskiego, Miasta Kraków, Gminy Wieliczka, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w roku szkolnym 2017/2018 mieliśmy możliwość rozszerzenia projektu edukacyjnego dla młodzieży do skali ogólnopolskiej. Zarówno konkurs "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim", jak i przygotowujące do niego spotkania edukacyjne, pod nową nazwą "Latająca Akademia Underground" adresowane były o szczególnie uzdolnionych uczniów szkół średnich z całej Polski.

czytaj dalej >>

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2018/2019

edycja 5.: "I ja się jakoś niepodległy czuję"

wrzesień 2018 - grudzień 2018, cała Polska

   Adresatami 5. edycji projektu byli uczniowie szkół średnich. Zadaniem uczestników kategorii indywidualnej było stworzenie opowiadania nt. alternatywnej historii odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy kategorii grupowej zmierzyli się w formule towarzyskich gier drużynowych, dotyczących wybranych piosenek Jacka Kaczmarskiego związanych z wolnością i niepodległością.

Partnerami zostali: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Miasto Kraków, Fundacja Lotto, Województwo Małopolskie, Wydział Polonistyki UJ i Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

czytaj dalej >>

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2019/2020

edycja 6.: "Rycerze Okrągłego Stołu"

październik 2019 - grudzień 2019, cała Polska

   Adresatami 6. edycji projektu są uczniowie szkół średnich. Zadaniem uczestników kategorii indywidualnej jest napisanie i obrona dwóch prac: jednej dotyczącej obrad Okrągłego Stołu '89 i jednej na temat dowolnie wybranego portalu lub aplikacji do prowadzenia konsultacji społecznych. W kategorii drużynowej zespoły, którym najlepiej uda się rozwiązać quiz eliminacyjny, zmierzą się w ramach towarzyskich gier drużynowych, dotyczących piosenek Jacka Kaczmarskiego, związanych z okresem transformacji ustrojowej w Polsce.

Partnerami są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Województwo Małopolskie, Fundacja Lotto, Fundacja PZU, firma ABM, firma Celpap, ZEW Niedzica oraz Przewodniczący Grupy EKR, prof. Ryszard Legutko.

czytaj dalej >>

© 2022  Fundacja Underground