© 2023  Fundacja Underground

czytaj dalej >>

   Adresatami 6. edycji projektu są uczniowie szkół średnich. Zadaniem uczestników kategorii indywidualnej jest napisanie i obrona dwóch prac: jednej dotyczącej obrad Okrągłego Stołu '89 i jednej na temat dowolnie wybranego portalu lub aplikacji do prowadzenia konsultacji społecznych. W kategorii drużynowej zespoły, którym najlepiej uda się rozwiązać quiz eliminacyjny, zmierzą się w ramach towarzyskich gier drużynowych, dotyczących piosenek Jacka Kaczmarskiego, związanych z okresem transformacji ustrojowej w Polsce.

Partnerami są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Województwo Małopolskie, Fundacja Lotto, Fundacja PZU, firma ABM, firma Celpap, ZEW Niedzica oraz Przewodniczący Grupy EKR, prof. Ryszard Legutko.

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2019/2020

edycja 6.: "Rycerze Okrągłego Stołu"

październik 2019 - grudzień 2019, cała Polska

czytaj dalej >>

   Adresatami 5. edycji projektu byli uczniowie szkół średnich. Zadaniem uczestników kategorii indywidualnej było stworzenie opowiadania nt. alternatywnej historii odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy kategorii grupowej zmierzyli się w formule towarzyskich gier drużynowych, dotyczących wybranych piosenek Jacka Kaczmarskiego związanych z wolnością i niepodległością.

Partnerami zostali: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Miasto Kraków, Fundacja Lotto, Województwo Małopolskie, Wydział Polonistyki UJ i Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2018/2019

edycja 5.: "I ja się jakoś niepodległy czuję"

wrzesień 2018 - grudzień 2018, cała Polska

czytaj dalej >>

   Dzięki wsparciu: Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałka Województwa Małopolskiego, Miasta Kraków, Gminy Wieliczka, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w roku szkolnym 2017/2018 mieliśmy możliwość rozszerzenia projektu edukacyjnego dla młodzieży do skali ogólnopolskiej. Zarówno konkurs "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim", jak i przygotowujące do niego spotkania edukacyjne, pod nową nazwą "Latająca Akademia Underground" adresowane były o szczególnie uzdolnionych uczniów szkół średnich z całej Polski.

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2017/2018

edycja 4.: "Limeryki o narodach"

wrzesień 2017 - listopad 2017, cała Polska

czytaj dalej >>

czytaj dalej >>

Jesteś tutaj:   PROJEKTY   >   LEKCJA HISTORII I SZTUKI...

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2014/2015

edycja 1.: "Ekfrazy"

marzec 2015 - wrzesień 2015, woj. Małopolskie

   Projekt "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" towarzyszy fundacji od początku jej funkcjonowania, rozrastając się z roku na rok. Od początku jego ideą było zaszczepianie w młodzieży chęci samodzielnego docierania do wiedzy humanistycznej, do czego przyczynkiem są, obfitujące w odniesienia historyczne i kulturowe, piosenki Jacka Kaczmarskiego. Bogactwo spuścizny literackiej po tym wciąż niedocenianym poecie i bardzie ośmiela nas do towarzyszenia nauczycielom i ich podopiecznym w drodze do coraz to nowych obszarów wiedzy. Dziś jest to już nie tylko historia powszechna, historia literatury czy historia sztuki. Dziś powoli docieramy do geopolityki czy wątków filozoficznych, a kusi nas nawet - uwaga - fizyka jądrowa.

       Czy to możliwe - zapytacie - że Kaczmarski pisał o fizyce? Tak, Kochani, Kaczmarski pisał o wszystkim! Trzeba tylko nieco zagłębić się w źródła, z których czerpał. I właśnie do tego zachęcamy w ramach konkursu...

 

       Na "Lekcję historii (...)" składają się co roku:

1. konkurs (w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej);

2. cykl przygotowujących do konkursu spotkań edukacyjnych w gminach i powiatach, które zechcą podjąć współpracę w tym zakresie.

    Nagrodami w konkursie były dotąd m.in. wycieczki zagraniczne i sprzęt elektroniczny, a dla laureatów kategorii indywidualnej, będących aktualnymi maturzystami, także indeksy na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

   Pierwsza edycja "Lekcji historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" objęła dwuetapowy konkurs humanistyczny dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Małopolski. Zadaniem uczniów było napisanie i zaprezentowanie pracy nt. jednej z ekfraz Jacka Kaczmarskiego oraz nt. dzieła malarskiego i wydarzeń lub postaci historycznych, będących dla niej inspiracją. Konkurs został objęty honorowym patronatem Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W uroczystej gali rozdania nagród wziął udział Małopolski Kurator Oświaty, pan Aleksander Palczewski.

Druga edycja projektu skierowana była do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Poza konkursem, przeprowadzonym w dwóch grupach wiekowych, złożył się na nią także cykl konferencji, składających się z: wykładów, prezentacji multimedialnych, warsztatów literackich, spotkań autorskich i koncertów. Kolejne pokolenie młodzieży zapoznało się i zmierzyło z szerokim tematem ekfraz Jacka Kaczmarskiego oraz polskiego i europejskiego malarstwa historycznego, z których czerpał poeta. Patronat objęli: Wojewoda Małopolski, Marszałek Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa, Prezydent Miasta Tarnowa, Oddział IPN w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Wydział Polonistyki UJ.

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2015/2016

edycja 2.: "Ekfrazy"

styczeń 2016 - sierpień 2016, woj. Małopolskie

   Trzecia edycja "Lekcji historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" różniła się od poprzednich tematyką - projekt poświęcony został "Limerykom o narodach", a co za tym idzie, w warstwie historycznej - konfliktom międzynarodowym, zaś w warstwie artystycznej - limerykowi, jako gatunkowi literackiemu. Adresatami byli uczniowie gimnazjów i szkół średnich. Za Patronat Honorowy dziękujemy Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, natomiast za Partnerstwo: Powiatowi Wielickiemu, Miastu Kraków, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Stowarzyszeniu NZS 1980 i Wydawnictwu Scriptum.

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 2016/2017

edycja 3.: "Limeryki o narodach"

kwiecień 2017 - wrzesień 2017, woj. Małopolskie

Jesteś tutaj:   START   >   PROJEKTY   >   LEKCJA HISTORII I SZTUKI Z JACKIEM KACZMARSKIM